Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Иван Апостолов Неактивен

гл. ас. д-р Иван Апостолов

гл. ас. д-р Иван Апостолов Неактивен

405

ivan.apostolov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 405: 13:30-15:30

Петък, кабинет 405: 16:30-18:30

Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та междунардна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 247 - 255.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 238 - 246.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна науча конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017): Том 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 424-435.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, 61, 2017, 1 - 2, 85 - 99.
Доклад 2014
International Conference on Emerging Markets Queries in Finance and Business (EMQFB) Location: Bucharest, ROMANIA Date: OCT 24-25, 2014
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 1, с. 30 - 41.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 1, с. 29 - 39.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 72 - 79.
Преглед на всички публикации