Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Иван Апостолов

гл. ас. д-р Иван Апостолов

405

ivan.apostolov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 405: 14:00-16:00

Петък, кабинет 405: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 405: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - II част Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Теория на контрола Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 305 У Икономическа психология 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 35
Сряда
08:15 10:00 306 У Теория на счетоводството 30
15:15 18:00 2-226 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1
Четвъртък
16:15 19:00 H-102 У Финансово счетоводство - II част 5
Петък
08:15 11:00 511 У Теория на контрола 1
13:30 15:00 2-226 У Теория на счетоводството 16
2020-02-10 (Понеделник)
10:15 13:00 312 Л Финансово счетоводство - II част 1
2020-02-11 (Вторник)
16:15 18:00 312 У Финансово счетоводство - II част 1
2020-02-12 (Сряда)
15:15 18:00 319 У Счетоводство на банките 1
2020-02-13 (Четвъртък)
08:15 11:00 304 У Одит в публичния сектор 1
13:30 16:00 312 Л Финансово счетоводство - II част 1
16:15 18:00 312 У Счетоводство на банките 1
2020-02-14 (Петък)
09:15 13:00 312 У Финансово счетоводство - II част 1
2020-02-15 (Събота)
09:15 13:00 312 У Счетоводство на банките 1
2020-02-16 (Неделя)
10:15 13:00 312 У Финансово счетоводство - II част 1
2019-10-28 (Понеделник)
13:30 14:46 2-220 У Финансово счетоводство 34
15:00 17:46 2-220 У Финансово счетоводство 73, 75
2019-10-31 (Четвъртък)
09:00 11:46 2-310 У Финансово счетоводство 34
2019-11-04 (Понеделник)
13:30 16:16 2-220 У Финансово счетоводство 73, 75
16:30 17:46 2-219 У Финансово счетоводство 34
2019-11-07 (Четвъртък)
08:08 10:16 232 У Финансово счетоводство 34
10:30 13:16 232 У Финансово счетоводство 73, 75
2019-11-11 (Понеделник)
13:30 16:16 221 У Финансово счетоводство 34
2019-11-12 (Вторник)
13:30 15:38 221 У Финансово счетоводство 73, 75
2020-02-08 (Събота)
09:00 11:46 H-207 У Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
2020-02-09 (Неделя)
09:38 13:16 H-206 У Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
2020-02-11 (Вторник)
12:38 14:46 H-207 У Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
2020-02-12 (Сряда)
12:38 14:46 H-206 У Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та междунардна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 247 - 255.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 238 - 246.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, 61, 2017, 1 - 2, 85 - 99.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна науча конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017): Том 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 424-435.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 1, с. 29 - 39.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 1, с. 30 - 41.
Доклад 2014
International Conference on Emerging Markets Queries in Finance and Business (EMQFB) Location: Bucharest, ROMANIA Date: OCT 24-25, 2014
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 72 - 79.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 393 - 400.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 382 - 388.
Преглед на всички публикации