Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

506

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 506: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/orx-wriy-hof, 15:30-16:30

Дати за неположени изпити

11 мар 2024, кабинет 301: 12:00-13:00

04 апр 2024, кабинет 55: 12:00-13:00

Макроикономика
Управленска икономика
Международен мениджмънт на човешките ресурси
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Международен мениджмънт на човешките ресурси 6 38 Н-207 07.05.2024 15:00 - 17:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Управленска икономика 5 40 Н-103 14.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 15:00 1-319
28.06.2024 13:00 - 15:00 1-319
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
Икономическа мисъл, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 69, 2024, 1, 37-53., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2469103
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2023
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 68, 2023, 5, 554-571., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2368505
Статия 2023
BEP: Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2023, 06, October, 1-27., ISSN(онлайн) 2367-7082 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 4, 452-472., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267403
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 104-110., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2022
Известия : Списание по икономика, управление и информатика, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 285-299., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Преглед на всички публикации