Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 411Б: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 411Б: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 304 У Микроикономика 37
15:15 17:00 127Г У Микроикономика 39
Вторник
08:15 10:00 310 У Микроикономика 40
Сряда
11:15 13:00 127В У Микроикономика 36
15:15 17:00 304 У Микроикономика 38
Четвъртък
13:30 15:00 312 У Микроикономика 35
15:15 17:00 316 Л Микроикономика 51, 52, 53, 54, 55, 56
2019-09-27 (Петък)
09:15 13:00 316 Л Микроикономика 51, 52, 53, 54, 55, 56
2019-09-28 (Събота)
09:15 11:00 222 У Микроикономика 53
11:15 13:00 222 У Микроикономика 54
13:30 15:00 222 У Микроикономика 52
2019-09-29 (Неделя)
09:15 11:00 223 У Микроикономика 52
11:15 13:00 223 У Микроикономика 53
13:30 15:00 223 У Микроикономика 54
2019-09-30 (Понеделник)
09:15 11:00 448 У Микроикономика 54
13:30 15:00 448 У Микроикономика 53
17:15 19:00 H-103 У Микроикономика 52
2019-10-01 (Вторник)
10:15 13:00 H-205 У Микроикономика 51
2019-10-02 (Сряда)
08:15 11:00 H-208 У Микроикономика 51
Вид Година Публикация
Статия 2018
BEP: Bulgarian Economic Papers , Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2018, 13, December 17, 2 - 24.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 185 - 199.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 245 - 254.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 191 - 196.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
International Journal of Economics and Financial Issues, EconJournals, 6, 2016, 3, 872 - 879.
Доклад 2016
Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юбилейна международна научна конференция, 20 - 21 ноември 2015 г. : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016, 488 - 493.
Преглед на всички публикации