Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

506

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 506: 09:00-11:00

Петък, кабинет 506: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет 2-221: 15:00-16:00

04 апр 2023, кабинет 2-221: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управленска икономика Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Международен мениджмънт на човешките ресурси Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-210 Л Международен мениджмънт на човешките ресурси 41
15:15 17:00 222 У Макроикономика 9
Вторник
13:30 16:00 2-221 У Международен мениджмънт на човешките ресурси 41
17:15 19:00 H-207 У Управленска икономика 38
Сряда
11:15 13:00 H-206 Л Управленска икономика 38
13:30 15:00 H-212 У Икономикс 39, 40, 41, 61, 62
Четвъртък
11:15 13:00 312 У Макроикономика 10
Петък
09:15 11:00 H-103 У Макроикономика 15
13:30 15:00 523 У Макроикономика 13
Вид Година Публикация
Студия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН , 67, 2022, 1, 90-107., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-31891 / DOI https://doi.org/10.56497/etj2267106 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София: Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 671-691., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2367603
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 4, 452-472., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267403
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 3, 120-130., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI /10.37075/ISA.2022.3.09
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия : Списание по икономика, управление и информатика, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 285-299., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 123-137.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 258-267.
Монография 2021
Варна : Стено, 2021, 159.
Преглед на всички публикации