Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 411Б / https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 411Б / https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-103 У Микроикономика 23
17:15 19:00 312 У Микроикономика 24
Вторник
11:15 13:00 232 У Микроикономика 17
17:15 19:00 306 У Микроикономика 29
Сряда
13:30 15:00 312 У Микроикономика 16
Четвъртък
11:15 13:00 448 У Микроикономика 4
2021-09-21 (Вторник)
13:30 16:00 Е-Н102 Л Микроикономика 38, 39, 40, 42, 43
2021-09-23 (Четвъртък)
15:15 17:00 Е-Н212 У Микроикономика 40
2021-09-24 (Петък)
09:15 11:00 Е–433 У Микроикономика 42
2021-09-25 (Събота)
09:15 11:00 Е–Н209 У Микроикономика 38
15:15 17:00 Е–433 У Микроикономика 39
17:15 19:00 Е-Н101 У Микроикономика 43
2021-09-26 (Неделя)
09:15 11:00 Е–433 У Микроикономика 39
13:30 15:00 Е–Н207 У Микроикономика 38
15:15 17:00 Е-Н104 У Микроикономика 43
2021-09-27 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-310 У Микроикономика 43
15:15 17:00 Е-306 У Микроикономика 40
2021-09-28 (Вторник)
09:15 11:00 Е-310 У Микроикономика 39
13:30 15:00 Е-Н103 У Микроикономика 42
2021-09-29 (Сряда)
08:15 10:00 Е-310 У Микроикономика 38
11:15 13:00 Е-306 У Микроикономика 42
15:15 17:00 Е-303 У Микроикономика 40
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Монография 2021
Варна : Стено, 2021, 159.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 123-137.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 147 - 158.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 321 - 337.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Статия 2018
BEP: Bulgarian Economic Papers , Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2018, 13, December 17, 2 - 24.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 185 - 199.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Преглед на всички публикации