Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров
Консултации

Сряда, кабинет H-210 // https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 411Б // https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:15-17:00

24 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 09:15-11:00

Вид Година Публикация
Студия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 1, 90-107.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170.
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281.
Статия 2021
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 66, 2021, 6, 74-90.
Монография 2021
Варна : Стено, 2021, 159.
Статия 2021
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, 66, 2021, 5, 107-124.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 123-137.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 258-267.
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София: Издателски комплекс - УНСС, 27, 2021, 3, 143-152.
Преглед на всички публикации