Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

506

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 506: 10:00-12:00

Вторник, кабинет 506: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 310 У Микроикономика 11
13:30 15:00 447 У Микроикономика 26
15:15 17:00 447 У Микроикономика 27
Вторник
15:15 17:00 303 У Микроикономика 12
Четвъртък
10:15 13:00 223 Л Микроикономика 26, 27
13:30 15:00 312 У Микроикономика 9
15:15 17:00 223 У Микроикономика 10
Петък
10:15 13:00 128 Л Микроикономика 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Международен мениджмънт на човешките ресурси 6 41 Н-207 11.05.2023 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия : Списание по икономика, управление и информатика, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 285-299., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Студия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН , 67, 2022, 1, 90-107., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-31891 / DOI https://doi.org/10.56497/etj2267106 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София: Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 671-691., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2367603
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 3, 120-130., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI /10.37075/ISA.2022.3.09
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 4, 452-472., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267403
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 258-267.
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Преглед на всички публикации