Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 411Б: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 411Б: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 12:00 Е–Н207 Л Микроикономика 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Вторник
11:15 13:00 H-101 У Микроикономика 14
13:30 15:00 511 У Микроикономика 13
15:15 17:00 304 У Микроикономика 12
Сряда
09:15 11:00 303 У Микроикономика 20
11:15 13:00 221 У Микроикономика 15
Четвъртък
13:30 15:00 306 У Микроикономика 19
15:15 17:00 H-101 У Микроикономика 25
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 147 - 158.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 321 - 337.
Статия 2018
BEP: Bulgarian Economic Papers , Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2018, 13, December 17, 2 - 24.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 185 - 199.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 245 - 254.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 191 - 196.
Доклад 2016
Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юбилейна международна научна конференция, 20 - 21 ноември 2015 г. : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016, 488 - 493.
Преглед на всички публикации