Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

506

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 506: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/orx-wriy-hof, 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика * Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Управленска икономика Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Международен мениджмънт на човешките ресурси Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 301 У Макроикономика 12
13:30 15:00 127Г У Макроикономика 11
Вторник
13:30 16:00 H-207 Л Международен мениджмънт на човешките ресурси 38
Сряда
08:15 10:00 H-207 Л Управленска икономика 40
10:15 13:00 H-206 У Международен мениджмънт на човешките ресурси 38
13:30 15:00 127В У Макроикономика 9
Четвъртък
09:15 11:00 H-202 У Управленска икономика 40
11:15 13:00 303 У Макроикономика 14
16:15 18:00 232 У Макроикономика 10
Вид Година Публикация
Статия 2023
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 68, 2023, 5, 554-571., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2368505
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 104-110., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия : Списание по икономика, управление и информатика, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 285-299., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Студия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН , 67, 2022, 1, 90-107., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-31891 / DOI https://doi.org/10.56497/etj2267106 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София: Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 671-691., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2367603
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 3, 120-130., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI /10.37075/ISA.2022.3.09
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Преглед на всички публикации