Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 411Б: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 411Б: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Социална сигурност и застраховане (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 12:00 Е–Н207 Л Микроикономика 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Вторник
11:15 13:00 H-101 У Микроикономика 14
13:30 15:00 511 У Микроикономика 13
15:15 17:00 304 У Микроикономика 12
Сряда
09:15 11:00 303 У Микроикономика 20
11:15 13:00 221 У Микроикономика 15
Четвъртък
13:30 15:00 306 У Микроикономика 19
15:15 17:00 H-101 У Микроикономика 25
2020-09-27 (Неделя)
09:15 11:00 220 У Микроикономика 46, 50
11:15 13:00 220 У Микроикономика 48, 49
13:30 15:00 220 У Микроикономика 45
2020-09-28 (Понеделник)
13:30 15:00 H-209 У Микроикономика 48, 49
2020-09-30 (Сряда)
13:30 15:00 Н-213 У Микроикономика 47
15:15 17:00 Н-213 У Микроикономика 45
2020-10-01 (Четвъртък)
11:15 13:00 Н-213 У Микроикономика 47
2020-10-02 (Петък)
11:15 13:00 Н-213 У Микроикономика 48, 49
13:30 15:00 H-209 У Микроикономика 46, 50
2020-10-03 (Събота)
09:15 11:00 H-208 У Микроикономика 46, 50
11:15 13:00 H-207 У Микроикономика 45
13:30 15:00 Н-213 У Микроикономика 47
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 321 - 337.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2018
BEP: Bulgarian Economic Papers , Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2018, 13, December 17, 2 - 24.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 185 - 199.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 245 - 254.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 191 - 196.
Доклад 2016
Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юбилейна международна научна конференция, 20 - 21 ноември 2015 г. : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016, 488 - 493.
Статия 2016
International Journal of Economics and Financial Issues, EconJournals, 6, 2016, 3, 872 - 879.
Преглед на всички публикации