Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401 https://meet.google.com/iyf-skxj-eyg?pli=1&authuser=3: 09:15-11:15

Сряда, кабинет 401 https://meet.google.com/iyf-skxj-eyg?pli=1&authuser=3: 15:00-17:00

Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8 - 9 ноем. 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА Ценов : Т. 2, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2, 2021, 667-674.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 27, 2021, 1, 32 - 47.
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management, Свищов : Акад. изд. Ценов , Год. 31, 2021, 2, 81-100 ; 77-94.
Статия 2021
Социално-икономически анализи, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 13, 2021, 2, 211-221.
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 219. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; 11).
Студия 2021
Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 6, 2021, 298-326. ISSN 2367-8526.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 141-146.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 88 - 96.
Преглед на всички публикации