Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 401 : 10:15-11:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/cvg-hwau-yhm?pli=1&authuser=1, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет Тестови център, зала 55: 13:00-14:00

10 апр 2024, кабинет Тестови център, зала 58: 13:00-14:00

14 мар 2024, кабинет за студентите дистанционно обучение https://meet.google.com/iai-jypj-ahy: 13:00-14:00

10 апр 2024, кабинет за студентите дистанционно обучение https://meet.google.com/iai-jypj-ahy: 13:00-14:00

Макроикономика
Вид Година Публикация
Статия 2024
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 2, 2024, 12, 164-171., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.164 / Линк
Статия 2023
Инженерни науки : Списание на Научно направление Инженерни науки към БАН = Engineering Sciences : Journal of Science Department Engineering Sciences at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies , Y. 60, 2023, 4, 50-60., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LX.23.04.04 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 119-126., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Членството на България в ЕС: петнадесет години по-късно : Двадесет и първа международна научна конференция, 6-7 октомври 2022 г., УНСС = The Membership оf Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later : Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department …, 6-7 October 2022, UNWE - Sofia: В 2 т. : Т. 2, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2, 2023, 203-214., ISSN(печатно) 2815-2727, ISSN(онлайн) 2815-2727 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 146-156., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 157-163., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 171-176., ISSN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Преглед на всички публикации