Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 401 https://meet.google.com/mez-eqmd-yuf: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет 401 https://meet.google.com/mez-eqmd-yuf: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 304 У Кариерно развитие 6, 21
Вторник
11:15 13:00 303 У Микроикономика 13
13:30 15:00 310 У Микроикономика 15
Сряда
11:15 13:00 127В У Кариерно развитие 5, 7, 8
Четвъртък
11:15 13:00 221 У Събитиен маркетинг 28
13:30 15:00 312 У Събитиен маркетинг 30
Петък
09:15 11:00 448 У Събитиен маркетинг 29
11:15 13:00 447 У Микроикономика 3
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 219. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; 11).
Студия 2021
Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 6, 2021, 298-326. ISSN 2367-8526.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 27, 2021, 1, 32 - 47.
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management, Свищов : Акад. изд. Ценов , Год. 31, 2021, 2, 81-100 ; 77-94.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2., Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 402 - 411.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 88 - 96.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 322-342.
Статия 2020
Пари и култура, София : Висше училище по застраховане и финанси, 2020, 3, 87-100.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 25, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 1, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 1, 2019, 264 - 268.
Преглед на всички публикации