Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 401: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 434 У Микроикономика 19
15:15 17:00 H-103 У Микроикономика 11
Вторник
09:15 11:00 447 У Микроикономика 1
11:15 13:00 447 У Микроикономика 17
15:15 17:00 523 У Микроикономика 18
Сряда
11:15 13:00 434 У Микроикономика 12
13:30 15:00 H-101 У Микроикономика 4
Четвъртък
13:30 16:00 122 Л Микроикономика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Петък
11:15 13:00 H-102 У Микроикономика 2
09:15 11:00 302 У Макроикономика 55
2020-02-08 (Събота)
09:15 13:00 303 У Макроикономика 55
Вид Година Публикация
Статия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 1, с. 93 - 112 ; p. 86 - 104.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 1, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 1, 2019, 264 - 268.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 25, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 1, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 1, 2019, 259 - 263.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2017, 3, 140-152.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 114 - 120..
Преглед на всички публикации