Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 401: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 306 У Микроикономика 3, 4
15:15 17:00 221 У Кариерно развитие 1, 3
Вторник
13:30 15:00 433 У Кариерно развитие 11, 12
Четвъртък
09:15 11:00 523 У Микроикономика 7
11:15 13:00 523 У Микроикономика 34
13:30 15:00 H-103 У Микроикономика 9
Петък
09:15 11:00 302 У Микроикономика 6
11:15 13:00 302 У Микроикономика 5
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2., Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 402 - 411.
Статия 2020
Пари и култура, София: Висше училище по застраховане и финанси, 2020, 3, 71 - 84.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 1, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 1, 2019, 259 - 263.
Статия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 1, с. 93 - 112 ; p. 86 - 104.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 25, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 1, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 1, 2019, 264 - 268.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2017, 3, 140-152.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации