Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 413: 10:00-12:00

Четвъртък, кабинет 413: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

19 май 2020, кабинет online: 13:30-

08 юни 2020, кабинет online: 13:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Социална сигурност и застраховане (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 5, 2691 (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 6, 2692 (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 523 У Въведение във финансите 40
13:30 15:00 223 У Микроикономика 23
15:15 17:00 223 У Въведение във финансите 39
Вторник
08:15 10:00 511 У Въведение във финансите 37
13:30 15:00 523 У Микроикономика 22
Четвъртък
13:30 15:00 127В У Въведение във финансите 38
15:15 17:00 H-101 У Микроикономика 25
Петък
11:15 13:00 448 У Микроикономика 24
2020-10-16 (Петък)
10:15 11:00 H-212 Л Икономика на публичния сектор 26, 60
2020-10-23 (Петък)
10:15 11:00 H-212 У Икономика на публичния сектор 26, 60
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, Vol. 61, 2017, No. 4, pp. 362 - 376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 35-41.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 225.
Преглед на всички публикации