Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/hnh-vsxb-rgz: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/hnh-vsxb-rgz: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет eLearn: 11:15-

10 дек 2021, кабинет eLearn: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Управленска икономика Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Икономика и общество в Европейския съюз Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 Е-317 Л Управленска икономика 41
15:15 17:00 232 У Макроикономика 23
17:15 19:00 305 У Макроикономика 18
Вторник
13:30 15:00 303 У Макроикономика 21
15:15 17:00 H-101 У Макроикономика 19
Сряда
11:15 13:00 448 У Макроикономика 20
13:30 15:00 306 У Макроикономика 22
Петък
13:30 15:00 305 У Управленска икономика 41
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 372-390.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 225.
Преглед на всички публикации