Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 413: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 413: 14:15-16:15

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет 312 (Изпитът е само за студенти, връщащи се от бригада): 11:15-13:00

12 ное 2019, кабинет 304: 13:30-

10 дек 2019, кабинет 304: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Публични разходни политики и програми Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Публични разходни политики и програми Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Международен дългов мениджмънт Курс 5, Международен бизнес (Редовно обучение)
Международен дългов мениджмънт Курс 5, Международен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 447 У Микроикономика 27
Вторник
13:30 15:00 304 У Микроикономика 28
17:15 19:00 H-207 У Икономика на публичния сектор 23
Сряда
11:15 13:00 312 У Микроикономика 29
16:15 18:00 H-103 У Микроикономика 30
Четвъртък
10:15 13:00 2-225 Л Икономика на публичния сектор 23
13:30 16:00 2-220 У Публични разходни политики и програми 3, 79
Петък
07:30 10:00 H-201 Л Публични разходни политики и програми 3, 79
2019-10-15 (Вторник)
11:15 12:00 H-206 Л Икономика на публичния сектор 29, 63
12:15 13:00 H-206 У Икономика на публичния сектор 29
2019-10-18 (Петък)
12:15 13:00 Н-108 У Международен дългов мениджмънт 24, 25
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 35-41.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 225.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, Vol. 61, 2017, No. 4, pp. 362 - 376.
Доклад 2016
Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, с. 199-210.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации