Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 413: 17:00-18:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/jvq-rbii-vpw, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2023, кабинет 314A: 10:15-

24 ное 2023, кабинет 314A: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни икономически системи Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Икономика и общество в Европейския съюз Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-318 У Сравнителни икономически системи 26
Вторник
16:15 19:00 H-208 Л Икономика и общество в Европейския съюз 38
Сряда
13:30 15:00 2-127 У Сравнителни икономически системи 44
16:15 19:00 2-317 У Икономика и общество в Европейския съюз 38
Четвъртък
08:15 11:00 H-210 Л Икономика на публичния сектор 7, 61
11:15 13:00 304 Л Сравнителни икономически системи 26, 44
Петък
10:15 13:00 314A У Икономика на публичния сектор 7, 61
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Сравнителни икономически системи 3 26 1-55 22.01.2024 15:00 - 16:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Сравнителни икономически системи 3 44 1-55 22.01.2024 15:00 - 16:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Икономика на публичния сектор 5 7 1-55 22.01.2024 09:00 - 10:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Икономика на публичния сектор 6 61 1-55 22.01.2024 09:00 - 10:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Икономика и общество в Европейския съюз 6 38 1-303 24.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2022
Социално-икономически анализи = Socio-Economic Analyses, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 14, 2022, 2(22), 188-198., ISSN(печатно) 1313-6909, ISSN(онлайн) 2367-9379 / DOI 10.54664/GFRB9230 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 360-367., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 75, 2022, 3, 3-18 ; 3-17., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 470. ., ISBN(печатно) 978-619-232-591-6
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Преглед на всички публикации