Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 413: 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 413: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2022, кабинет H-212: 13:30-

08 ное 2022, кабинет H-212: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни икономически системи Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Икономика и общество в Европейския съюз Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-101 Л Икономика на публичния сектор 7
Вторник
07:30 10:00 H-212 Л Икономика и общество в Европейския съюз 41
13:30 16:00 H-212 Л Икономика на публичния сектор 3
Сряда
11:15 13:00 2-225 Л Сравнителни икономически системи 27
16:15 19:00 H-208 У Икономика на публичния сектор 7
Четвъртък
09:15 11:00 H-207 У Икономика на публичния сектор 3
11:15 13:00 H-102 У Сравнителни икономически системи 27
Петък
13:30 16:00 H-211 У Икономика и общество в Европейския съюз 41
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 75, 2022, 3, 3-18 ; 3-17., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 470. ., ISBN(печатно) 978-619-232-591-6
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 372-390.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Преглед на всички публикации