Икономически университет – Варна

доц. д-р Вениамин Тодоров

доц. д-р Вениамин Тодоров

доц. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Консултации на място

Петък, кабинет 413: 17:00-18:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/tdq-ojsm-qim, 15:30-16:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 303: 17:15-

04 апр 2024, кабинет 303: 17:15-

Макроикономика
Управленска икономика
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Макроикономика 1 26 1-58 07.06.2024 11:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Макроикономика 1 27 1-58 07.06.2024 10:00 - 11:00
Счетоводство и одит Макроикономика 1 18 1-56 11.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и одит Макроикономика 1 19 1-56 11.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Макроикономика 1 20 1-56 12.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Макроикономика 1 21 1-55 12.06.2024 10:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Макроикономика 1 22 1-55 12.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Макроикономика 1 23 1-56 13.06.2024 12:00 - 13:00
Финанси Макроикономика 1 24 1-58 13.06.2024 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Макроикономика 1 25 1-58 13.06.2024 11:00 - 12:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Управленска икономика 5 40 Н-103 14.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 14:00 1-55
28.06.2024 13:00 - 14:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 29, 2023, 4, 17-36., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI 10.37075/ISA.2023.4.02 / Линк
Студия 2023
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 3, 39-64., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Статия 2023
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 76, 2023, 3, 72-88 ; 63-78., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 244 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 89)., ISBN(печатно) 978-954-21-1156-6 / Линк
Статия 2022
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 75, 2022, 3, 3-18 ; 3-17., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 470. ., ISBN(печатно) 978-619-232-591-6
Статия 2022
Социално-икономически анализи = Socio-Economic Analyses, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 14, 2022, 2(22), 188-198., ISSN(печатно) 1313-6909, ISSN(онлайн) 2367-9379 / DOI 10.54664/GFRB9230 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 360-367., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Преглед на всички публикации