Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет 413: 13:00-15:00

Петък, кабинет 413: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Икономика на публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-103 Л Икономика на публичния сектор 3
13:30 15:00 302 У Микроикономика 22
Вторник
15:15 17:00 2-225 У Икономика на публичния сектор 3
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Микроикономика 18
16:15 18:00 306 У Микроикономика 19
Петък
08:15 10:00 310 У Микроикономика 21
11:15 13:00 304 У Микроикономика 20
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 372-390.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 225.
Преглед на всички публикации