Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 413: 11:00-13:00

Вторник, кабинет 413: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

19 май 2020, кабинет online: 13:30-

08 юни 2020, кабинет online: 13:00-

Макроикономика
Вид Година Публикация
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 225.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, Vol. 61, 2017, No. 4, pp. 362 - 376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 35-41.
Доклад 2016
Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, с. 199-210.
Преглед на всички публикации