Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Рени Петрова

гл. ас. д-р Рени Петрова

406

reni_petrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 09:00-11:00

Петък, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

22 ное 2019, кабинет 1-310: 08:15-11:00

13 дек 2019, кабинет 1-310 : 08:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-132 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 1, 2, 78
Вторник
10:15 13:00 2-320 У Финансово счетоводство - II част 6
13:30 16:00 2-320 У Оценяване в счетоводството 4
Сряда
11:15 13:00 433 Л Управление на фирмените парични потоци 4, 5, 6
13:30 16:00 511 У Оценяване в счетоводството 5
16:15 19:00 H-206 У Професионална етика в счетоводството 2 1, 2, 78
Четвъртък
09:15 11:00 2-312 У Счетоводство 42
11:15 13:00 2-312 У Счетоводство 43
Петък
08:15 11:00 310 У Управление на фирмените парични потоци 4
12:00 13:16 221 У Професионална етика в счетоводството 33
2019-10-28 (Понеделник)
09:00 12:38 2-221 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 34
16:30 19:16 2-130 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33
2019-10-29 (Вторник)
07:30 09:38 2-220 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33
2019-10-31 (Четвъртък)
16:30 18:38 2-132 У Професионална етика в счетоводството 73, 75
2019-11-02 (Събота)
13:30 17:08 303 У Професионална етика в счетоводството 33
2019-11-03 (Неделя)
13:30 17:08 303 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33
2019-11-04 (Понеделник)
09:00 12:38 2-129 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 34
16:30 18:38 2-130 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33
2019-11-05 (Вторник)
16:30 18:38 2-132 У Професионална етика в счетоводството 34
2019-11-08 (Петък)
12:00 13:16 323 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 34
2019-11-11 (Понеделник)
16:30 19:16 2-220 У Професионална етика в счетоводството 73, 75
2019-11-12 (Вторник)
16:30 19:16 2-320 У Професионална етика в счетоводството 34
2019-11-13 (Сряда)
08:08 10:16 223 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 34
Вид Година Публикация
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Статия 2017
Бизнес управление, Свищов: Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, 2017, 3, 73 - 92.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 260.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство „Ценов“ , 2016, 1, 15-37.
Студия 2015
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 107 - 151.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Други 2014
- Варна, 2014. - 229 с.
Учебно помагало 2014
Учебно помагало, Варна: Геа принт, 2014.
Преглед на всички публикации