Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Рени Петрова Неактивен

гл. ас. д-р Рени Петрова

гл. ас. д-р Рени Петрова Неактивен

406

reni_petrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, 09:00-11:00

Петък, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

22 ное 2019, кабинет 1-310: 08:15-11:00

13 дек 2019, кабинет 1-310 : 08:15-11:00

Вид Година Публикация
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 19 - 28.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Статия 2017
Бизнес управление, Свищов: Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, 2017, 3, 73 - 92.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 260.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Студия 2017
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, Год. 26, 2017, 1, 136-177., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство „Ценов“ , 2016, 1, 15-37.
Преглед на всички публикации