Икономически университет - Варна

ас. Анелия Атанасова

ас. Анелия Атанасова

429

aneliya_galinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 16:30-18:30

Четвъртък, 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
17:15 19:00 127В У Теория на счетоводството 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 74, 75, 77
Сряда
09:15 11:00 232 У Теория на счетоводството 61, 62
13:30 16:00 2-129 У Организация на счетоводството 2
Четвъртък
10:15 13:00 53 У Информационни системи и технологии в счетоводството 6
13:30 16:00 53 У Информационни системи и технологии в счетоводството 5
Петък
10:15 13:00 2-127 У Организация на счетоводството 1
13:30 16:00 2-127 У Организация на счетоводството 3
Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2, July, 2017, 9 - 19.
Статия 2017
Икономическа мисъл, София: Институт за икономически изследвания при БАН, LXII , 2017, №5, с. 154 - 167.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, №2, 36-49.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 2, с. 36 - 48. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br2-2016-pp.36-48.pdf
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Статия 2014
Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения , 2014, № 1, с. 8 - 9.
Статия 2014
Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения, 2014, №2, 13 - 15.
Статия 2013
Счетоводство плюс. Дaнъци. Социални отношения , 2013, № 4, с. 10-13.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 199 с.
Преглед на всички публикации