Икономически университет – Варна

ас. Анелия Атанасова Неактивен

ас. Анелия Атанасова

ас. Анелия Атанасова Неактивен

429

aneliya_galinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, 16:30-18:30

Четвъртък, 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

23 май 2020, кабинет e-learn: 08:00-09:00

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, №2, 36-49.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2, July, 2017, 9 - 19.
Статия 2017
Икономическа мисъл, София: Институт за икономически изследвания при БАН, LXII , 2017, №5, с. 154 - 167.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 2, с. 36 - 48. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br2-2016-pp.36-48.pdf
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Статия 2014
Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения, 2014, №2, 13 - 15.
Статия 2014
Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения , 2014, № 1, с. 8 - 9.
Преглед на всички публикации