Икономически университет - Варна

ас. Анелия Атанасова

ас. Анелия Атанасова

429

aneliya_galinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 11:00-13:00

Четвъртък, 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 429: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 5, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Логистичен мениджмънт - ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 312 У Маркетинг 14
Четвъртък
08:15 10:00 302 У Маркетинг 15
2020-02-14 (Петък)
09:15 13:00 H-207 У Теория на счетоводството 69, 70, 71
2020-02-16 (Неделя)
08:15 10:00 H-206 У Теория на счетоводството 69, 70, 71
Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Статия 2017
Икономическа мисъл, София: Институт за икономически изследвания при БАН, LXII , 2017, №5, с. 154 - 167.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, №2, 36-49.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2, July, 2017, 9 - 19.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 2, с. 36 - 48. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br2-2016-pp.36-48.pdf
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Статия 2014
Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения , 2014, № 1, с. 8 - 9.
Статия 2014
Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения, 2014, №2, 13 - 15.
Статия 2013
Счетоводна политика , 2013, № 5 - 6, с. 24 - 39.
Статия 2013
Счетоводство плюс. Дaнъци. Социални отношения , 2013, № 4, с. 10-13.
Преглед на всички публикации