Икономически университет – Варна

ас. д-р Галин Марков Неактивен

ас. д-р Галин Марков

ас. д-р Галин Марков Неактивен

414-Б

0882164506

gmarkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 414: 11:00-13:00

Петък, 11:00-13:00

Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 759 - 769.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 79 - 91.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, 3, 24.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, 3, 17.
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 368 - 377.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 417 - 431.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 315 - 324.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 445 - 452.
Преглед на всички публикации