Икономически университет - Варна

ас. д-р Галин Марков

ас. д-р Галин Марков

414-Б

0882164506

gmarkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 414: 10:30-12:30

Четвъртък, 10:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 18:00 312 У Теория на счетоводството 17
Вторник
13:30 15:00 523 У Теория на счетоводството 26
Сряда
08:15 10:00 304 У Теория на счетоводството 18
Четвъртък
08:15 10:00 306 У Теория на счетоводството 14
13:30 15:00 232 У Теория на счетоводството 15
Петък
09:15 11:00 2-312 У Теория на счетоводството 33
11:15 13:00 2-311 У Теория на счетоводството 32
Вид Година Публикация
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, 3, 17.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, 2017, 3, 24.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 417 - 431.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 368 - 377.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 315 - 324.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 445 - 452.
Доклад 2011
// Предизвикателствата пред счетоводството и контрола : Сб. докл. от науч. конф. Варна, 1 - 2 окт. 2010. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 408 - 417.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 45 - 54.
Преглед на всички публикации