Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р София Илиева Неактивен

гл. ас. д-р София Илиева

гл. ас. д-р София Илиева Неактивен

514

sofiya.ilieva@ue-varna.bg

счетоводство

Консултации на място

Понеделник, кабинет 514: 07:00-07:00

Понеделник, 07:00-07:00

Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 358 - 365.
Други 2014
- Варна, 2014. - 204 с.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 199 с.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 53 - 62.
Учебно помагало 2012
- Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 184 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 373 - 381.
Статия 2012
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 1, с. 63 - 77.
Доклад 2011
// Икономиката и управлението в XXI век : Решения за стабилност и растеж : [Сб. докл.] : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9.11. 2011. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 347 - 354.
Преглед на всички публикации