Икономически университет - Варна

доц. д-р Руслана Димитрова

доц. д-р Руслана Димитрова

441

ruslana.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 441: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет зала 310: 13:30-15:00

27 апр 2020, кабинет зала 310: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Финансов контрол Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 128 Л Финансов контрол 1, 2, 3
13:30 15:00 310 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 3
Вторник
11:15 13:00 2-225 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 2
13:30 15:00 2-225 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 1
Четвъртък
08:15 10:00 301 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 1, 2, 3
Вид Година Публикация
Статия 2016
Izvestya J. of Univ. of Econ. - Varna, 60, 2016, № 2, с. 201 - 216.
Статия 2016
Диалог: Електронно списание, 2016, 2, с. 30 - 43.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 208 - 225.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, 87 , 2016, с. 7 - 58.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 3, с. 30 - 44.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 1, с. 12 - 23 ; 11 - 21.
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 3, p. 30 - 43.
Статия 2014
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works . - Odessa : Ministry of Education a. Sci. of Ukraine. Odessa National Econ. Univ., 2014, № 4 (55), с. 37 - 44.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 238 - 250.
Монография 2014
- Варна : СТЕНО, 2014. - 216 с.
Преглед на всички публикации