Икономически университет – Варна

доц. д-р Руслана Димитрова Неактивен

доц. д-р Руслана Димитрова

доц. д-р Руслана Димитрова Неактивен

441

ruslana.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 441: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет e- learn: 09:00-11:00

Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, 87 , 2016, с. 7 - 58.
Статия 2016
Izvestya J. of Univ. of Econ. - Varna, 60, 2016, № 2, с. 201 - 216.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 208 - 225.
Статия 2016
Диалог: Електронно списание, 2016, 2, с. 30 - 43.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 3, с. 30 - 44.
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 3, p. 30 - 43.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 1, с. 12 - 23 ; 11 - 21.
Монография 2014
- Варна : СТЕНО, 2014. - 216 с.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 238 - 250.
Преглед на всички публикации