Икономически университет - Варна

ас. Жечка Симеонова

ас. Жечка Симеонова

441

291

svet.99@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 441: 16:30-18:30

Четвъртък, кабинет 441: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Одит Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Одит Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Одит Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Одит Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-313 У Финансово счетоводство - I част 2
Сряда
16:15 18:00 2-319 У Финансово счетоводство 10
Четвъртък
13:30 16:00 H-103 У Финансово счетоводство - II част 4
2020-02-05 (Сряда)
16:30 18:38 305 У Одит 33
2020-02-06 (Четвъртък)
16:30 18:38 312 У Одит 73, 75
2020-02-09 (Неделя)
12:38 14:46 310 У Одит 33
15:00 17:08 310 У Одит 34
2020-02-10 (Понеделник)
08:08 10:16 434 У Одит 34
10:30 12:38 434 У Одит 33
2020-02-11 (Вторник)
15:00 18:38 434 У Одит 73, 75
2020-02-12 (Сряда)
08:08 10:16 220 У Одит 33
10:30 12:38 220 У Одит 73, 75
2020-02-13 (Четвъртък)
09:38 11:46 220 У Одит 34
13:30 16:16 434 У Одит 73, 75
2020-02-14 (Петък)
09:38 11:46 434 У Одит 33
12:00 14:08 220 У Одит 34
2020-02-15 (Събота)
12:00 14:08 305 У Одит 34
Вид Година Публикация
Монография 2017
Варна : Стено, 2017, 118 с.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Учебно помагало 2007
Варна: Геа-принт, 2007.
Монография 2007
Варна: Стено, 2007, 220.
Статия 2006
Български законник, София: Български законник, 2006, 12, 73 - 79.
Статия 2006
Данъчна практика, 2006, 8, 19 - 22.
Учебно помагало 2005
Варна: Геа-принт, 2005, 182 с.
Учебно помагало 1998
Университетско издателство.ИУ-Варна, 1998, 154.
Учебно помагало 1995
Университетско издателство.ИУ-Варна, 1995, 159.
Преглед на всички публикации