Икономически университет – Варна

ас. Жечка Симеонова

ас. Жечка Симеонова

441

291

svet.99@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет 441: 14:00-16:00

Петък, кабинет 441: 13:30-15:30

Всеки делничен ден, -

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 2-226 У Финансово счетоводство - I част 2
Четвъртък
10:15 13:00 2-224 У Финансово счетоводство - II част 5
Петък
10:15 13:00 222 У Финансово счетоводство - II част 4
Вид Година Публикация
Монография 2017
Варна : Стено, 2017, 118 с.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Учебно помагало 2007
Варна: Геа-принт, 2007.
Монография 2007
Варна: Стено, 2007, 220.
Статия 2006
Данъчна практика, 2006, 8, 19 - 22.
Статия 2006
Български законник, София: Български законник, 2006, 12, 73 - 79.
Учебно помагало 2005
Варна: Геа-принт, 2005, 182 с.
Учебно помагало 1998
Университетско издателство.ИУ-Варна, 1998, 154.
Учебно помагало 1995
Университетско издателство.ИУ-Варна, 1995, 159.
Учебно помагало 1992
Варна: Унив. изд. ИУ - Варна, 1992, 92 с.
Преглед на всички публикации