Икономически университет - Варна

доц. д-р Венелин Георгиев

доц. д-р Венелин Георгиев

129

venelin_georgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 129: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 1-301: 13:30-15:00

06 апр 2020, кабинет 1-301: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 301 Л Финансово счетоводство 1, 2, 3, 4, 5
13:30 15:00 301 Л Счетоводство 23, 24, 25, 50
Вторник
07:30 13:00 2-130 Л Спецсеминар 4
Четвъртък
13:30 15:00 316 Л Финансово счетоводство 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Петък
10:15 13:00 316 Л Спецсеминар 2
13:30 16:00 316 Л Спецсеминар 2
Вид Година Публикация
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 340 - 343.
Студия 2015
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 107 - 151.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 416 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 131 - 140.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 3, с. 40 - 51.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2, 2010, с. 331 - 351.
Преглед на всички публикации