Икономически университет - Варна

доц. д-р Венелин Георгиев

доц. д-р Венелин Георгиев

308

venelin_georgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 1-308: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 323 Л Спецсеминар 1 1, 2, 3
Вторник
13:30 16:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 35, 36, 37, 38, 39, 40
Четвъртък
13:30 15:00 316 Л Финансово счетоводство 8, 9, 10
16:15 19:00 Е–Н208 Л Теория на счетоводството 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Вид Година Публикация
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 19 - 28.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 340 - 343.
Студия 2015
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 107 - 151.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 416 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 131 - 140.
Преглед на всички публикации