Икономически университет – Варна

доц. д-р Венелин Георгиев Неактивен

доц. д-р Венелин Георгиев

доц. д-р Венелин Георгиев Неактивен

308

venelin_georgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 1-308: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

19 май 2021, кабинет : 11:00-13:00

Вид Година Публикация
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 19 - 28.
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Студия 2015
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 107 - 151.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 340 - 343.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 416 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 131 - 140.
Преглед на всички публикации