Икономически университет – Варна

доц. д-р Венелин Георгиев

доц. д-р Венелин Георгиев

308

venelin_georgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 1-308: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

26 ное 2020, кабинет elearn: 09:00-10:15

03 дек 2020, кабинет elearn: 09:00-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 H-207 Л Счетоводство 2 1, 2, 50
15:15 17:00 323 Л Спецсеминар 1 1, 2, 3
Вторник
13:30 16:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
16:15 19:00 H-206 Л Счетоводство 1, 2, 50
Четвъртък
13:30 15:00 316 Л Финансово счетоводство 8, 9, 10
16:15 19:00 Е–Н208 Л Теория на счетоводството 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
2020-10-15 (Четвъртък)
11:15 12:00 Н-110 Л Финансово счетоводство 2, 50
2020-10-26 (Понеделник)
08:08 10:16 2-131 Л Финансово счетоводство 31, 65, 66
2020-10-27 (Вторник)
10:30 13:16 323 Л Счетоводство 30, 31, 65, 66
2020-10-28 (Сряда)
09:00 12:38 2-221 Л Финансово счетоводство 31, 65, 66
2020-11-02 (Понеделник)
11:08 14:46 2-131 Л Счетоводство 30, 31, 65, 66
2020-11-03 (Вторник)
08:08 10:16 222 Л Финансово счетоводство 31, 65, 66
2020-11-06 (Петък)
16:30 19:16 223 Л Финансово счетоводство 31, 65, 66
Вид Година Публикация
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 19 - 28.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 340 - 343.
Студия 2015
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 107 - 151.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 416 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 131 - 140.
Преглед на всички публикации