Икономически университет - Варна

доц. д-р Венелин Георгиев

доц. д-р Венелин Георгиев

129

venelin_georgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 129: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 1-301: 08:15-10:00

05 дек 2019, кабинет 1-301: 08:15-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 2-226 Л Спецсеминар 2 4
Сряда
16:15 19:00 H-206 Л Счетоводство 1 1, 2, 78
Четвъртък
08:15 10:00 301 Л Финансово счетоводство 7, 8, 9, 10
Петък
13:30 16:00 H-209 Л Счетоводство 1, 2, 78
2019-10-24 (Четвъртък)
13:30 17:46 220 Л Счетоводство 33, 34, 73, 75
2019-10-26 (Събота)
08:08 10:16 128 Л Счетоводство 33, 34, 73, 75
Вид Година Публикация
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 340 - 343.
Студия 2015
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 107 - 151.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 416 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 131 - 140.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 3, с. 40 - 51.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2, 2010, с. 331 - 351.
Преглед на всички публикации