Икономически университет – Варна

Преподаватели и служители (2) Новини и събития (23) Страници (8)

доц. д-р Радан Мирянов

Катедра 'Статистика и прил. математика'

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

Катедра 'Статистика и прил. математика'

+359 882 164 640

miryanov@ue-varna.bg

доц. д-р Радан Мирянов

Академично ръководство » Заместник-ректор по интернационализация

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

Академично ръководство » Заместник-ректор по интернационализация

201

miryanov@ue-varna.bg