Икономически университет – Варна

2021, Фонд "Култура" при Община Варна, проект "Скритите съкровища на Варна"

Финансираща организация: Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие", Фонд "Култура"

Направление: 4.2. "Нови организационни модели и медийни проекти"

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Договор за безвъзмездно финансиране: Договор № Д21000492ВН

Общ бюджет 3 022 лв., от които:

  • 2 500 лв. – финансова подкрепа от Община Варна чрез фонд "Култура" и
  • 522 лв. – осигурени собствени средства от Икономически университет – Варна.

Продължителност на проекта: от месец май до месец юни 2021 г.

Проектът "Скритите съкровища на Варна" е посветен на честването на "Варна - 100 години курортен град" и представлява изработването на пет 5-минутни видеа, които презентират малко известни или непознати артефакти и културни топоними за познати места в района на Варна, непознати дестинации в познати местности и т.н.

Представяне на Варна като дестинация за културен туризъм в 4 сезона с участието на младите хора – студенти в ИУ – Варна и Колежа по туризъм от специалностите „Дигитални медии и ПР“ и „Мениджмънт на туризма“. Събуждане на любопитството, „нещотърсачеството“ и изследователския дух у младежите, които ще приложат наученото по време на обучението си и могат да станат убедени посланици на своя красив град.

Целта е да се открият и представят в национален и международен мащаб ценни забележителности, артефакти и културни топоними в и около Варна, които са малко познати, но значими и могат да станат атрактивни за туристите като напр. Борисовият манастир „Караач теке“.

Конкретните планирани дейности за изпълнение на проект "Скритите скровища на Варна" са:

1.Организация и управление на проекта. Дейността предвижда ежемесечни срещи на екипа по управление, контрол на разходите, водене на досие, координация и др.
2.Търсене, идентифициране и проучване на артефакти и културни топоними в района на Варна. Ефектът от изпълнението на дейността се предвижда да бъде събуждане на любопитството и „нещотърсачеството“ у младежите и установяване на малко известни места във Варна със значима културна стойност и туристически потенциал.
3.Съставяне на базисни текстове на сценарий за 5-те видеа и концепция за визуализацията им. Всички открити материали да станат достъпни за обществеността, така че да се събуди любопитството за Варна като дестинация за културен туризъм в 4 сезона.
4.Организиране и заснемане на проследяващи кадри, свързани с представяне на артефактите.
5.Обработка и монтаж на заснетия видео материал. Дейността е свързана с производството на пет 5-мин. видеа, в т.ч. монтаж, озвучаване и др.
6.Превод на английски език на текстовете и субтитриране. Дейността е свързана с превод на англ. ез. на текстовете, за да се извърши субтитриране на видеата с цел достигане до потенциални чуждестранни посетители на Варна.
7.Организиране на премиера на видеата (онлайн в YouTube канал на ИУ-Варна или присъствено според епидемиoлогичната обстановка) с цел привличане на общественото внимание.
8.Осигуряване на публичност по проекта.

„Скритите съкровища на Варна“ представя: Манастирският комплекс "Караач теке" - гледай от тук.

„Скритите съкровища на Варна“ представя: Екопътека хижа "Черноморец" – Камчия - гледай от тук.

„Скритите съкровища на Варна“ представя: Манастирът "Свето Рождество Богородично" - гледай от тук.

„Скритите съкровища на Варна“ представя: Аспаруховият вал в крайморския парк на кв. „Аспарухово“ - гледай от тук.

„Скритите съкровища на Варна“ представя: Раннохристиянската базилика в местността Джанавара - гледай от тук.

Премиера на Скритите съкровища на Варна | Premiere Varna’s Hidden Treasures - гледай от тук.

Екип за организация и управление, координати за контакт


Елица Виденова

Елица Виденова

Ръководител проект

Информационен център, Студентска улица

0882 164609

pr_expert@ue-varna.bg

Миглена Станева

Миглена Станева

Миглена Станева

Координатор проект

531

0882 164 663

m.staneva@ue-varna.bg

Момчил Танев

Момчил Танев

Експерт "Проучвания, анимация и гид"

Кариерен център

0884 544 651

momchil.tanev@ue-varna.bg

Жанет Светославова

Жанет Светославова

Жанет Светославова

Експерт "Проучвания, анимация и гид"

Иван Михайлов

Иван Михайлов

Дизайн и изработка на електронна покана по проект

Н-204

0882165677

imihaylov@ue-varna.bg