Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Студентска научна сесия секция “ МАРКЕТИНГ” ще се проведе на 20 април 2021 г. от 16:30 часа в зала 511 (при нормализиране на епидемичната обстановка), а при продължаване на мерките:

 HTTP://meet.google.com/eiu-gzrq-uyb

 

Регламент

Заявка за участие