Икономически университет – Варна

Издателски комплекс

Предпечат и печат на книги, учебници, рекламни материали и др.

Комплексът разполага с офсетни машини и с модерна дигитална линия за отпечатване на къси тиражи. Дигиталното книгоиздаване гарантира на клиентите максимално изгодни и гъвкави условия, тъй като елиминира необходимостта от складиране на големи тиражи и дава възможност за реализацията на концепция "Print on demand"/ печат при необходимост, която използва най-мощната книгоразпределителска империя в света "Амазон"/:

Късите тиражи имат следните предимства:

  • Отпечатване пилотни екземпляри
  • Ниска цена, независимо от тиража
  • Богати възможности за избор на размери на печатното изделие
  • Елиминира рисковете от неуспешно издание

Дългогодишният опит на комплекса в книгоиздаването /повече от 20 години и над 1200 издателски единици/ и технологичното ниво на оборудване гарантират високо качество на редакторска работа и предпечатната подготовка, а също и стилно оформление на книги и учебници, които клиентите могат да получат пакетирани на посочен от тях адрес.

Издателският комплекс приема и външни поръчки за отпечатване на списания, брошури, автореферати на дисертации, плакати, флаери, визитки, листовки, дипляни, покани, каталози, акциденция.

Ръководство


Свилен Столаров

Свилен Столаров

Директор

102

+359 52830808

pom.rector@ue-varna.bg

Сектор "Редакция и предпечат"


д-р Живко Парушев

д-р Живко Парушев

Ръководител

2-216

+359 882164853

izdatel@ue-varna.bg

Екатерина Йорданова

Екатерина Йорданова

Предпечатна подготовка

+359 882164701

Яна Стефанова

Яна Стефанова

Предпечатна подготовка

+359 882164701

Мария Янчева

Мария Янчева

Предпечатна подготовка

+359 882164701

Сектор "Печат"


Иван Димитров

Иван Димитров

Ръководител

+359 882164850

i.dimitrov@ue-varna.bg

Онлайн книжарница


Гинка Николова

Гинка Николова

+359 882164828

Контакти:

Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет – Варна
Учебен и научноизследователски блок № 2 (Втори корпус на ИУ-Варна)
ул. Евлоги Георгиев № 24
гр. Варна, 9002