Икономически университет - Варна

График за неположени изпити

Преподавател

Дата

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

12.03.2020

22.04.2020

10.15 ч.

13.30 ч.

Н-104

Н-101

Доц. д-р Й. Йорданов

26.03.2020

09.04.2020

15.00 ч.

15.00 ч.

Н-211

Н-211

Доц. д-р Л. Георгиев

18.03.2020

15.04.2020

10.00 ч.

9.00 ч.

1-521

1-521

Доц. д-р Д. Петров

20.03.2020

22.04.2020

10.00 ч.

15.00 ч.

1-56

1-55

Доц. д-р Д. Рафаилов

17.03.2020

07.04.2020

9.00 ч

9.00 ч.

1-127 в

1-127 в

Доц. д-р Ст. Киров

17.03.2020

21.04.2020

16.00 ч.

16.00 ч.

1-56

1-56

Доц д-р Хр. Благойчева

10.03.2020

07.04.2020

10.15 ч.

10.15 ч.

Н-208

Н-208

Доц. д-р Л. Найденов

10.03.2020

07.04.2020

14.15 ч.

14.15 ч.

2-223

2-223

Доц. д-р Св. Герчева

09.03.2020

13.04.2020

14.15 ч.

14.15 ч.

1-220

1-220

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

13.03.2020

10.04.2020

10.15 ч.

10.15 ч.

2-221

2-221

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

12.03.2020

22.04.2020

10.15 ч.

13.30 ч.

Н-104

Н-101

Доц. д-р Н. Вълканов

18.03.2020

15.04.2020

10.00 ч.

9.00 ч.

1-521

1-521

Гл. ас. д-р Кр. Найденова

17.03.2020

07.04.2020

9.00 ч

9.00 ч.

1-127 в

1-127 в

Гл.ас. д-р Пл. Джапаров

20.03.2020

22.04.2020

10.00 ч.

13.30 ч.

1-56

Н-101