Икономически университет - Варна

Новини

Неприсъствен електронно базиран учебен процес в ИУ – Варна за всички образователно-квалификационни степени в редовна форма на обучение
Неприсъствен електронно базиран учебен процес в ИУ – Варна за всички образователно-квалификационни степени в редовна форма на обучение

Още от Катедра "Икономика и управление на строителството"

Събития

Няма събития