Икономически университет - Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е задължително за всички студенти ОКС "Бакалавър" (след 6 семестър) специалности "Счетоводство и одит", "Счетоводство и финанси" - редовна и дистанционна форма на обучение. Сроковете и датите за неговото провеждане и защита се определят ежегодно в заповед на Ректора, за съответната учебна година. Практическото обучение се провежда в предприятие - работодател или обучаваща организация, която следва да отговаря на изисквания, разписани в индивидуално разработени правила на всяка катедра. провеждането на практиката става в извънучебно време, а от учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBNстудентът - практикант и обучаващото го предприятие следва да бъдат регистрирани в многоезичната уеб-платформа EUBN към ИУ-Варна.

За повече подробности се свържете с академичните си наставници по групи или ...