Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е задължително за всички студенти ОКС "Бакалавър" (след 6 семестър) специалности "Счетоводство и одит", "Счетоводство и финанси" - редовна и дистанционна форма на обучение. Сроковете и датите за неговото провеждане и защита се определят ежегодно със заповед на Ректора, за съответната учебна година. Практическото обучение се провежда в предприятие - работодател или обучаваща организация, която следва да отговаря на изисквания, разписани в индивидуално разработени правила на всяка катедра. провеждането на практиката става в извънучебно време, а от учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN студентът - практикант и обучаващото го предприятие следва да бъдат регистрирани в многоезичната уеб-платформа EUBN към ИУ-Варна.

За повече подробности се свържете с ръководителите си на практическото обучение по групи 

 

Ръководителите на практическо обучение на 3 курс  за учебната 2021/2022 г.са, както следва:

22 гр. спец. СО ас.д-р Ивайло Тончев

23 гр. спец. СО гл.ас.д-р Атанас Атанасов

24 гр. спец. СО гл.ас.д-р Калин Калев

25 гр. спец. СФ гл.ас.д-р Цветомир Манолов

26 гр. спец. Сф ас. д-р Ивайло Тончев

34 гр. спец. Счет-АЕ гл.ас.д-р Атанас Атанасов

51 гр. спец. СО-ДО ас.д-р Ивайло Тончев

 

 

 

 

гл.ас. д-р Цветомир Манолов

гл.ас. д-р Цветомир Манолов

гл.ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

ас.д-р Ивайло Тончев

ас.д-р Ивайло Тончев

ас.д-р Ивайло Тончев

418

tonchev@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Калин Калев

гл.ас.д-р Калин Калев

гл.ас.д-р Калин Калев

520

kalev_k@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Атанас Атанасов

гл.ас.д-р Атанас Атанасов

гл.ас.д-р Атанас Атанасов

520

atanasov_at@ue-varna.bg