Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е задължително за всички студенти ОКС "Бакалавър" (след 6 семестър) специалности "Счетоводство и одит", "Счетоводство и финанси" - редовна и дистанционна форма на обучение. Сроковете и датите за неговото провеждане и защита се определят ежегодно със заповед на Ректора, за съответната учебна година. Практическото обучение се провежда в предприятие - работодател или обучаваща организация, която следва да отговаря на изисквания, разписани в индивидуално разработени правила на всяка катедра. провеждането на практиката става в извънучебно време, а от учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN студентът - практикант и обучаващото го предприятие следва да бъдат регистрирани в многоезичната уеб-платформа EUBN към ИУ-Варна.

За повече подробности се свържете с академичните си наставници по групи 

 

  • Важно съобщение
  • редовна сесия - 27 септември 2021
    поправителна сесия - 14 октомври 2021

Ръководителите на практическо обучение на 3 курс  за учебната 2020/2021 г.са, както следва:

1гр.  спец.СО -гл.ас.д-р Бистра Николова

2 гр. спец.СО-гл.ас.д-р Бранимира Колева

3 гр. спец.СО-гл.ас.д-р Петко Захариев

4 гр. спец. СФ- гл.ас.д-р Цветомир Манолов

5 гр. спец.СФ-гл.ас.д-р Пламена Недялкова

44 гр. спец. СО-гл.ас.д-р Веселин Деков

гл.ас.д-р Бистра Николова

гл.ас.д-р Бистра Николова

гл.ас.д-р Бистра Николова

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Бранимира Колева

гл.ас.д-р Бранимира Колева

гл.ас.д-р Бранимира Колева

418

0897 90 98 30

branimirakoleva@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Петко Захариев

гл.ас.д-р Петко Захариев

гл.ас.д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

гл.ас. д-р Цветомир Манолов

гл.ас. д-р Цветомир Манолов

гл.ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Веселин Деков

гл.ас.д-р Веселин Деков

гл.ас.д-р Веселин Деков

406

vdekov@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Пламена Недялкова

гл.ас.д-р Пламена Недялкова

гл.ас.д-р Пламена Недялкова

plnedyalkova@ue-varna.bg