Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Мениджмънт“ и „Публична администрация“ в ОКС „бакалавър“.

Продължителността на практическото обучение е минимум 240 часа и се провежда в избран от студента период по време на трети курс или през лятото след трети курс – от септември 2018 до август 2019 г.

Административното провеждане на практическото обучение се извършва през платформата UEBN на университета (на адрес uebn.ue-varna.bg). Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Фирмата трябва да е регистрирана в платформата UEBN или да се регистрира преди започване на практическото обучение на студента.

Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, в изпълнение на задачи, възложени от експерт (ментор) в обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение.