Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Мениджмънт“ и „Публична администрация“ в ОКС „бакалавър“.

Продължителността на практическото обучение е минимум 240 часа и се провежда в избран от студента период по време на трети курс или през лятото след трети курс – от септември 2018 до август 2019 г.

Административното провеждане на практическото обучение се извършва през платформата UEBN на университета (на адрес uebn.ue-varna.bg). Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Фирмата трябва да е регистрирана в платформата UEBN или да се регистрира преди започване на практическото обучение на студента.

Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, в изпълнение на задачи, възложени от експерт (ментор) в обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение.

Указания за провеждане на практическо обучение на студентите от спец. "Мениджмънт"

 

Указания за провеждане на практическо обучение на студентите от спец. "ПА"

 

Защита на практическо обучение