Икономически университет – Варна

Партньори и консултантска дейност

 

Екипът на катедра "Маркетинг" работи активно за поддържането и разширяването на мрежа от бизнес и институционални партньори. Стремежът ни е да привличаме бизнес организациите в учебния процес, а чрез нашите партньорства успяваме да дадем старт в професионалната реализация на изявените ни студенти.

Преподавателите в Катедрата са активни участници в редица консултантски проекти, като основна част от тях са свързани с маркетингови изследвания и пазарни анализи, брандинг, дигитални комуникации, обслужване на клиенти, корпоративна отговорност и др.