Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Указания за провеждане на практическо обучение на студенти от специалности към катедра "Маркетинг":
Отговорници стаж:
Защита на практическо обучение:

На вниманието на всички студенти, 4 курс, специалност "Маркетинг", групи 33 и 34, които имат желание да се явят на неположен изпит- Защита на практическо обучение през м. януари 2021 г.

Моля, всички студенти, да се информират за условията и реда за явяване на неположен изпит като прочетат информацията на следния линк: https://www.ue-varna.bg/bg/p/8489/obuchenie/nepolozheni-i-priravnitelni-izpiti

В случай, че имате право да се явите на този изпит, се налага да си вземете индивидуален протокол от фронт офиса и след това да заявите намерението си по email на ас. докт. С. Ниязиева, за да уточните дата и час за провеждане на защитата на стажа. Необходимо е 2 дни преди определената дата по имейл да изпратите служебна бележка за реализирания стаж и курсовия Ви проект. Моля, обърнетете внимание на критериите, на които трябва да отговаря Вашата разработка Точка 14 на следният линк: https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/305/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6-2017-18.pdf