Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Указания за провеждане на практическо обучение на студенти от специалности към катедра "Маркетинг":
Отговорници стаж:
  • Гл. ас. д-р Свилен Иванов (svilen.ivanov@ue-varna.bg) – за гр. 11, спец. "Дигитални медии и ПР"
  • Гл. ас. д-р Ваня Кралева (vanya.kraleva@ue-varna.bg) - за гр. 12, спец. "Дигитални медии и ПР"
  • Гл. ас. д-р Ваня Кралева (vanya.kraleva@ue-varna.bg) - за гр. 32, спец. "Международен бизнес"-с преподаване на английски език
  • Гл. ас. д-р Мария Георгиева (m.georgieva@ue-varna.bg) – за гр. 31,спец. "Международен бизнес"-с преподаване на английски език
  • Гл. ас. д-р Пламена Паламарова (p_palamarova@ue-varna.bg) - за гр. 14 и 15, спец. "Маркетинг"
  • Ас. Пламен Янков (yankov.plamen@ue-varna.bg) - за гр. 13, спец. "Маркетинг"
Защита на практическо обучение:

 

Моля, всички студенти, да се информират за условията и реда за явяване на неположен изпит като прочетат информацията на следния линк: https://www.ue-varna.bg/bg/p/8489/obuchenie/nepolozheni-i-priravnitelni-izpiti