Икономически университет - Варна

Практическо обучение

Защита на практическо обучение/поправителна сесия/-график

Защитите на задължително практическо обучение/поправителна сесия/  ще се проведат на 14.10.2019г., както следва:

  • Студентите от спец. „Международен бизнес“, гр. 46 се явяват на защита при доц. д-р Владимир Жечев на 14.10.2019г. от 09:00 часа в каб. 422.
  • Студентите от спец. „Международен бизнес“, гр. 47 се явяват на защита при  ас. д-р Мария Георгиева на 14.10.2019г. от 09:00 часа в каб. 422.
  • Студентите от спец. „Маркетинг“, гр. 34 се явяват на защита при гл. ас. д-р Виктория Станчева на 14.10.2019г. от 12:30 часа в каб. 317.
  • Студентите от спец. „Маркетинг“, гр. 33 се явяват на защита при гл. ас. д-р Дарина Павлова на 14.10.2019г. от 16:00 часа в каб. 408.
  • Студентите от спец. „Маркетинг“, гр. 32 се явяват на защита при гл.ас. д-р Ваня Кралева на 14.10.2019г. от 10:00 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. „Маркетинг“, гр. 35 се явяват на защита при гл.ас. д-р Свилен Иванов на 14.10.2019г. от 09:00 часа в каб. 417.

 

Указания за провеждане на практическо обучение на студентите от спец. "Международен бизнес(Англ.)"