Икономически университет – Варна

2013г., EP to Campus "Външнотърговската политика на Европа"

В рамките на програмата „Европейския парламент в университета” Икономически университет - Варна организира двудневен семинар на тема „ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПА” с участието на гост-лектора г-н Майкъл Хиндли, член на Европейския парламент от 1984 до 1999 г. и бивш заместник председател на Комисията по външно-търговската политика в Европейския парламент.

  • На 24 октомври 2013 г. се проведе специализиран практически семинар с участието на студенти от ИУ - Варн на тема "Европейските търговски отношения в световната икономика". Над 20 студенти от ИУ - Варна от различни специалности работиха заедно със своите преподаватели - доц. д-р Михал Стоянов и гл. ас. д-р Александър Шиваров. Бяха обсъдени основните проблеми, свързани с Европейската търговска политика в световен мащаб. Господин Майкъл Хиндли имаше възможност да обмени опит, гледни точки с участниците на обучението и да представи рамката, в която се развива външнотърговската политика в Европа. Всички участници получиха сертификат за преминато обучение, които им бяха лично връчени от г-н Майкъл Хиндли.

  • На 25 октомври 2013 г. г-н Майкъл Хиндли изнесе публична лекция на тема "Външно-търговската политика на Европа". На лекцията присъстваха над 120 студенти, преподаватели, служители на ИУ - Варна както и представители на бизнес сектора. По време на лекцията се осъществи диалог за предизвикателствата, които стоят пред Европейската общност за изграждането на устойчива и конкурента външнотърговска политика в световен мащаб.

Програмата за двудневния семинар може да изтеглите от тук

Статията на английски език „Посещение в Икономически университет - Варна” с автор Майкъл Хиндли, сп. Бюлетин на "Асоциация на бившите депутати в Европейския парламент", бр. 46, м. март 2014 г. може да изтеглите от тук

Превод на статията на български език „Посещение в Икономически университет - Варна” с автор Майкъл Хиндли, сп. Бюлетин на "Асоциация на бившите депутати в Европейския парламент", бр. 46, м. март 2014 г. може да изтеглите от тук