Икономически университет - Варна

Новини

Неприсъствен електронно базиран учебен процес в ИУ – Варна за всички образователно-квалификационни степени в редовна форма на обучение
Неприсъствен електронно базиран учебен процес в ИУ – Варна за всички образователно-квалификационни степени в редовна форма на обучение

Още от Катедра "Информатика"

Събития

Преглед на студентската научна дейност към катедра "Информатика"
Преглед на студентската научна дейност към катедра "Информатика"
23 апр 2020 10:15 - 13:00 Зала 310

Всички събития