Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "магистър"
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)