Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "магистър"
Международен бизнес и мениджмънт (с преп. на англ. ез.)