Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "магистър"
Международен бизнес и икономика (на английски език)