Икономически университет – Варна

За 8-ма поредна година се проведе Студентска научна конференция "Търговия 2030"

На 14 април 2021 г. (сряда) катедра "Икономика и управление на търговията" проведе 8-ма по ред студентска научна конференция на тема "Търговия 2030", посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука. Конференцията се проведе онлайн в платформата Google Meet.

Научно жури:

  1. проф. д-р Данчо Данчев - председател
  2. доц. д-р Цветнен Цветков
  3. доц. д-р Михал Стоянов

Свои доклади представиха 20 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика" като научното жури определи следните призови места:

1 място - Десислава Костова Костова от специалност "Икономика и търговия", 4 к. 40 гр. с доклад на тема "Управлението на асортимента във веригите за търговия на дребно-източник на конкурентни предимства"

2 място - Михаела Сашова Мирческа от специалност "Икономика и търговия", ДФО, 4 к. 3 гр. с доклад на тема " Място и роля на компания "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД на българския пазар"

3 място - Николай Петков Златарски от специалност "Икономика и търговия" 4 к.40 гр. с доклад на тема "Възможности и заплахи на електронната търговия за ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ"

3 място - Николай Владимиров Митев от специалност "Глобален търговски бизнес" с доклад на тема "Същност и перспективи за приложение на технологията на 3D принтирането в търговията и бизнеса"

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра „Икономика и управление на търговията“, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки "Търговия 2030" (8-мо издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди от катедрата и ИУ – Варна, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

16 апр 2021Подобни