Икономически университет – Варна

Юбилейна международна научна конференция


В чест на 100 години от основаването си Икономически университет – Варна организира

Юбилейна международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

11 - 12 май 2020 г.

Пленарната сесия ще се проведе онлайн (дистанционно) чрез платформата Google meet на 11 май 2020 г. от 10:00 ч.
Линкът към виртуалната стая ще бъде активен 10 мин. преди началото на пленарната сесия.

Пленарни доклади на конференцията ще изнесат:

проф. д-р Евгени Станимиров, Ректор на Икономически университет - Варна
Quo Vadis, образование?

проф. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания на БАН
Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото

д-р Пламен Русев, Изпълнителен председател на Webit Foundation
България – площадка за създаване на глобални инициативи

Заседанията по секции ще се проведат онлайн чрез Google meet на 11 май 2020 г. от 13:30 ч. на посочените в програмата виртуални стаи.

Подробна информация ще откриете на уебсайта на НИИ: http://research.ue-varna.bg/bg/konferentsia_2020
и уебсайта на конференцията: https://conference.ue-varna.bg/uev

13 дек 2019Подобни