Икономически университет - Варна

Юбилейна международна научна конференция

В чест на 100 годишнината от основаването си Икономически университет – Варна организира

Международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

Конференцията ще се проведе дистанционно на предварително определените дати 11 - 12 май 2020 г.

Очаквайте допълнителна информация за начина на провеждане на конференцията и получаването на сборника с доклади на хартиен носител.

Срокове

  • 31.03.2020 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада
  • 10.04.2020 г. – потвърждение за приемане на доклада
  • 20.04.2020 г. – краен срок за изпращане на доклада
  • 04.05.2020 г. – обявяване на програмата на конференцията по дни и секции

Подробна информация ще откриете на уебсайта на НИИ: http://research.ue-varna.bg/bg/konferentsia_2020
и уебсайта на конференцията: https://conference.ue-varna.bg/uev

Заявка за участие

13 дек 2019Подобни