Икономически университет – Варна

Юбилейна международна научна конференция "Търговията в съвременното общество: теория и практика"

80 учени от 12 страни взеха участие в Юбилейната международна научна конференция под надслов "Търговията в съвременното общество: теория и практика" организирана от катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет – Варна.

Форумът се проведе в периода  10 - 11 октомври 2008 г. в MELIA GRAND HERMITAGE***** Хотел в КК "Златни пясъци" по повод 55 години катедра "Икономика и управление на търговията" и 60 години от създаването на специалност "Икономика на търговията" при ИУ – Варна и събра учени в областта на търговията от трите водещи икономически университета в България и учени-икономисти и докторанти от 12 държави, в т.ч. Русия, Украйна, Латвия, Молдова, Беларус, Чехия, Словакия, Румъния, Сърбия, Турция и Швейцария, както и слушатели от Германия.

Представените 73 доклада  на участниците са публикувани в Сборник с доклади от конференцията, издание на ИУ – Варна от 585 стр. По време на форума се проведоха дискусии по докладите, разпределени в пленарна и 5 научни секции:

  • Общи проблеми на пазара и търговията;
  • Актуални проблеми на икономиката и управлението на търговията;
  • Конкурентоспособност на търговските фирми в условията на глобализация и евроинтеграция;
  • Търговски маркетинг и логистика;
  • Финансов мениджмънт и управление на човешките ресурси в търговията.

В конференцията участваха с доклади и като слушатели студенти от специалност "Икономика на търговията", студенти от други университети, както и специалисти от научни институти, проявяващи интерес в областта на търговията и маркетинговите изследвания.
По време на пленарното заседание поздравителни адреси по повод юбилеите поднесоха доц. д-р Зоя Младенова - зам.ректор по научноизследователската работа - от името на Ректора на ИУ – Варна, доц. д-р Марияна Божинова - ръководител катедра "Търговски бизнес" при СА "Д.А.Ценов"- Свищов, доц. д-р Йорданка Владимирова - ръководител катедра "Икономика на търговията" при УНСС - София, както и доц. д-р Стоян Стоянов - Декан на Стопански факултет при ИУ – Варна, ръководителите на катедри "Стокознание", "Икономика и управление на строителството", "Икономика и организация на туризма", "Стопанско управление".

Голям беше интересът на всички регионални печатни медии и много радиостанции, които отразиха в своите издания събитието - Радио Варна, Радио Фокус, вестниците "Дневен труд", "Черноморие", "Народно дело", "Позвънете Новини", "Черно море".

За участниците в конференцията беше организирана и развлекателна програма - посещение на МОЛ - Варна - най-големия комплекс за търговия и забавления в града.

Спонсори на събитието бяха Икономически университет - Варна, Хотел MELIA GRAND HERMITAGE кк "Златни пясъци", ТО на НТС - клон Варна, Лагард - България, ТУКИ - Цветков, Плена-България, БУЛАВТО, ИК Варчев финанс.

13 окт 2008Подобни