Икономически университет – Варна

Юбилеен сборник „100 години Университетска библиотека на Икономически университет – Варна“

Излезе от печат юбилеен сборник „100 години Университетска библиотека на Икономически университет – Варна“. Той е дело на издателство „Наука и икономика“ при ИУ – Варна и е посветен на вековната годишнина на висшето училище.

Автори на сборника са настоящите и бивши сътрудници на библиотеката Росица Заркова, Вяра Ангелова, Анка Тодорова и Светломира Петрова.

Сборникът представя 100-годишната история на една от най-големите, авторитетни и модерни университетски библиотеки в България в две основни части: 1. История на университетската библиотека в събития и факти и 2. История на библиотеката в разкази на очевидци, допълнени с приложения в документи, цифри и снимков материал.

Книгата ще представлява интерес за десетките библиотекари, работили през годините, както и за хилядите преподаватели и студенти, за които библиотеката е била и продължава да е  незаменим спътник и помощник в професионалното им обучение и израстване. Издаването на книга, специално посветена на развитието и дейността на университетска библиотека, само по себе си е събитие в днешно време. Представянето на устойчивия и възходящ път на библиотеката на ИУ – Варна и нейната стогодишната история са резултат и доказателство за неизменната убеденост в приоритетното й място и на постоянните усилия на поколения далновидни учени и визионери, управлявали университета през годините.

Университетската библиотека на ИУ – Варна е една от най-модерните в България като архитектурни решения, техническо осигуряване и технология на обслужването. Тя притежава над 350 хиляди библиотечни единици и е с осигурен абонамент за най-добрите информационни електронни бази и издания. Депозитар е за всички издания на Световната банка от 1996 г. От 2007 г. е одобрена за Европейски документационен център като получава и предоставя за ползване издания на Европейската комисия. Чрез електронния й каталог за студенти, преподаватели и граждани е достъпна информация за наличните заглавия от 1983 година, както и пълните текстове на повече от 5500 книги, статии и доклади. Електронният каталог предлага богата информация за фондовете на библиотеката, възможности за прецизиране на търсенето, за действия върху резултатите, като изпращането им на електронна поща, цитирания и други. Мобилната му версия също е удобство за студентите, но основното му предимство е сериозната колекция от документи в пълен текст (над 6200), което значително улеснява и подпомага самостоятелната работа и осигурява учебния процес във форма, възможно най-подходяща за предпочитанията на младото поколение.

Носител е на наградата "Библиотека на годината 2011" на Българската библиотечно-информационна асоциация. Съхранява ценни книги от първата половина на 19 век на български, френски, немски и други езици, основната част от фонда на Варненската търговско-индустриална камара, почти всички сборници-закони на Царство България, статистическите сборници от преброяванията на населението от най-старо време до днес, поредицата на Държавен вестник от бр. 1 и много други уникални издания.

 

21 май 2020Подобни