Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна катедра "Счетоводна отчетност" и KPMG проведоха събитиe "Audit is exciting"

На 18 март 2024 г. по покана на катедра „Счетоводна отчетност“ гостува одиторската компания KPMG - България в Икономически университет – Варна. Гост-лекторите г-н Георги Василев - ДЕС, старши мениджър „Одит“ в KPMG и г-жа Росица Иванова - старши мениджър „Одит“ в KPMG представиха одиторската професия, чрез темата „Audit is exciting”. В "Co-working space" на университета се проведе съревнование между студентите от спец. "Счетоводство и одит", спец. "Счетоводство и финанси" и спец. „Финанси“ чрез участието им в бизнес куиз на тема „Идентифициране на бизнес рискове и техните ефекти във финансовите отчети“ с награди.

В куизът участваха 54 студенти, които бяха разпределени в 10 отбора. Призовото място се подели между два отбора с равни резултати, а именно отбор „1st Plaсe“ и отбор „Red Sea“. В отбор „1st Plaсe“ участваха: Максим Колев - 2 курс, спец. „Счетоводство и одит“; Златомир Бобов - 2 курс, спец. „Счетоводство и одит“; Мартин Мирчев - 3 курс, спец. „Финанси“; Иван Тодоров - 3 курс, спец. „Финанси“ и Александър Желязков - 3 курс, спец. „Финанси“. В отбор „Red Sea“ участваха: Явор Колев - 3 курс, спец. „Счетоводство и одит“; Катерина Танушина - 3 курс, спец. „Счетоводство и одит“; Синем Мехмедова - 3 курс, спец. „Счетоводство и одит“; Александра Петрова - 3 курс, спец. „Счетоводство и одит“ и Едже Джелял - 3 курс, спец. „Счетоводство и финанси“.

19 мар 2024Подобни