Икономически университет – Варна

Успешно участие на ИУ – Варна в лятната руско-българска онлайн школа по право 2021

Икономически университет – Варна взе активно участие в осъществяването на инициативата на Тамбовски държавен технически университет (ТДТУ), гр.Тамбов, Руска Федерация, за провеждане на лятна школа на тема “Правото и икономиката в партньорство между българските и руските университети“, която се проведе от 8 до 22 април 2021 г. онлайн.

В школата като гост-лектори от страна на ИУ – Варна участваха доц. д-р Вилиян Кръстев, и гл. ас. д-р Диана Димитрова, студенти и преподаватели не само от двата университета-организатори, но и от други руски университети. Представител на отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна се включи и в проведените в рамките на школата студентска научно-практическа конференция и в социо-културния проект по повод Деня на земята – 22 април.

23 апр 2021Подобни