Икономически университет – Варна

Резултати от национална университетска олимпиада за ученици в секции "Програмиране", "Microsoft Excel" и "Уеб дизайн" 2023

За поредна година Университетската национална ученическа олимпиада в секции "Програмиране", "Microsoft Excel" и "Уеб дизайн", организирани от катедра "Информатика" при Икономически университет - Варна, се радва на огромен интерес - 250 записани в трите секции. На 18.11.2023 г. участие взеха ученици от градовете Варна, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Гоце Делчев, Добрич, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Нова Загора, Плевен, Пловдив, Попово, Първомай, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Тутракан, Хасково, Шабла, Шумен.

За трите секции 167 участника са изпратили задания, от които 57 в "Програмиране", 37 в "Microsoft Excel" и 73 в "Уеб дизайн". Участниците трябваше да изпълнят различен брой задачи във всяка една от секциите, които се оказаха нелеки и за това може да се съди и по броя на успелите да постигнат минимум 50% успеваемост. В секция "Програмиране" са едва 10 ученика, в секция "Microsoft Excel" - 20 ученика, а в секция "Уеб дизайн" - 56 участника.

Заелите призови места в олимпиадата при записване в Икономически университет – Варна (обучение субсидирано от държавата) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка съгласно скалата, публикувана на адрес: https://informatics.ue-varna.bg/contest.html.

Първите три места в секция "Програмиране" се заемат от:

  1. Даниел Станчев - 100 точки;
  2. Мария Тодорова - 93 точки;
  3. Георги Петков - 88 точки.

На първите три места в секция "Microsoft Excel" са класирани:

  1. Виктор Маринов - 93 точки;
  2. Мартин Колмаков - 87 точки;
  3. Мария Къчева - 85 точки.

Първите трима участника в класирането в секция "Уеб дизайн" са:

  1. Симеон Христов - 92 точки;
  2. Динислав Динев - 91 точки;
  3. Никола Иванов - 90 точки.

Пълното класиране е обявено на адрес: https://informatics.ue-varna.bg/results.html. При формирането му са взети предвид времето на предаване на задачите, точността на изпълнение на поставените условия, включително дали предадените задачи отговарят на поставената тема в секцията или условие на задачата.

Благодарим на всички ученици, които се включиха в оспорваното състезание в трите секции, администрирани от катедра "Информатика"! Пожелаваме бъдещи успехи, като каним 11-класниците да вземат участие и следващата година!

20 ное 2023Подобни