Икономически университет – Варна

Удължава се срокът за подаване на проекти в кампанията "Моята професия – моето бъдеще"

Порталът на българските общини KМЕТА.bg организира кампанията "Моята професия – моето бъдеще".

Кампанията има конкурсен характер и е насочена към активни студенти, учащи във всички висши училища в България. Нейната цел е да стимулира творческия потенциал и изява на бъдещите млади специалисти по конкретни професионални теми, което ще им позволи да демонстрират креативност, индивидуалност и оригинални новаторски идеи.

Инициативата стартира на 11 май 2020 г. в партньорство с 29  утвърдени български  университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната политика. 

До 31 август 2020 г. се удължава срокът за подаване на проекти за кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Оценката и класирането на победителите ще бъдат през септември, а допълнително ще се уточни датата на официалната церемония за награждаването.

В края на кампанията всички участващи фирми ще изберат най-добрите проекти сред кандидатите, а победителите ще бъдат обявени и наградени на официална церемония, която ще се състои в София.

Участието в конкурса е индивидуално, като всеки участник изпраща един свои авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи по коя тема е разработен проектът.

Проектите задължително трябва да бъдат придружени от следната информация:

  • Трите имена на кандидата и неговата възраст;
  • Име на университета, в който учи авторът;
  • Заглавие на проекта, тема, в която е разработен, както и име на компанията, за която студентът подава своята кандидатура;
  • Контакт за връзка с кандидата - електронна поща и телефон.

Проектите трябва да бъде изпратени по електронен път на e-mail адрес my_job@kmeta.bg до 31 август 2020 г.

Финалистите в конкурса ще получат парична награда в размер на 2 000 лева, както и възможност за кариерно развитие.

Регламент на кампанията

10 юни 2020Подобни