Икономически университет – Варна

Участие в международната конференция "Информационно общество и устойчиво развитие" – ISSD 2018 в Търгу Жиу, Румъния

Проф. д-р Зоя Младенова – директор на Научноизследователския институт при Икономически университет - Варна,  доц. д-р Мария Станимирова – ръководител катедра „Аграрна икономика”, гл. ас. д-р Павлина Иванова и докторантите към катедра „Аграрна икономика” – Николета Цариградска, Ангелина Пейчева и Юри Зарев взеха участие в международната конференция "Информационно общество и устойчиво развитие" – ISSD 2018 в Търгу Жиу, Румъния. Конференцията беше организирана от Центъра за фундаментални и приложни икономически науки - Факултет по икономика на Университета "Константин Бранкуши" в Търгу Жиу в партньорство с Икономическия изследователски център на Румънско-американския университет в Букурещ, Центъра за ресурси и изследвания в туризма - CERC на университета "Стефан Мале" в Сучава, Румъния, Университета за приложни науки в Хамбург, Германия, Института за устойчиви финансови системи, Шчечин, Полша, Научноизследователския институт (НИИ) при Икономически университет - Варна, България, Университета във Вроцлав, Германия и Изследователската група за икономическо развитие и социална устойчивост (EDaSS) в Полша.

Конференцията се проведе в периода 27 – 28.04.2018 г. в Университета "Константин Бранкуши" в Търгу Жиу, Румъния. Като съорганизатор на форума проф. д-р Зоя Младенова – директор на НИИ при ИУ-Варна приветства участниците и ръководи първата секция на конференцията. Пленарни доклади изнесоха проф. Петра Шнайдер от Университета за приложни науки, Магдебург, Германия, проф. Адриано Чиани от Университета на Перуджа, Италия и проф. Юст Платие от Университета във Вроцлав, Полша. Представителите на катедра „Аграрна икономика” участваха с доклади в сесиите „По-чисто производство и зелена икономика”, „Туризъм, услуги и управление за устойчиво развитие” и „Финансиране и отчитане на устойчивото развитие”.

Конференцията даде възможност на представителите на академичните среди и професионалисти от различни области да се срещнат и обменят идеи и опит и да намерят нови национални и международни партньори за бъдещо сътрудничество.

02 май 2018Подобни