Икономически университет – Варна

Участие на студенти от ИУ – Варна в международен научен форум

На 19 и 20 декември 2021 г. студенти от специалност „Мениджмънт“ на Икономически университет – Варна участваха за втора поредна година в международна онлайн студентска научна конференция, организирана от Националния борд на Хайдерабад, обединяващ 14 колежа, асоциирани към Университета в Мумбай, Индия. Това събитие има 29-годишна история и се провежда в интересен формат – студентски отбори, ръководени от хабилитиран преподавател, правят свое проучване, разработват доклад и представят презентация по една и съща тема, но с различен обект – отделни държави, които им се разпределят чрез жребий. Темите на изследване всяка година са различни и са фокусирани върху важни икономически и управленски проблеми, които са значими не само за Индия, но и за света. Това е причината в последните години в този научен форум да се канят и студенти от чужбина.

Доц. д-р Десислава Серафимова от катедра „Управление и администрация ръководи студентския отбор на ИУ – Варна – Вероника Пиличева, Георги Стоянов, Владимир Гаврилица, Лилия Бойкова и Велена Петкова. Те се представиха блестящо в изключително сериозната конкуренция с индийските студентски екипи, които имат дългогодишен опит в този формат. По този начин студентите от ИУ – Варна участват във все повече и по-разнообразни научни форуми и изследователски проекти, като така разширяват възможностите си да прилагат на практика получените знания по време на „традиционното“ си обучение по дисциплините, които изучават, както и да контактуват със студенти в мултикултурна среда.

20 дек 2021Подобни