Икономически университет – Варна

Тринадесета студентска олимпиада по микроикономика

На 16 декември 2021 г. от 13:00 ч. ще се проведе Тринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“ при ИУ – Варна.

Тази година традиционното ежегодно събитие е посветено на 85-годишнината от основаването на катедра "Обща икономическа теория". 

Олимпиадата ще бъде организирана и проведена неприсъствено. В нея ще участват студентите, показали най-добри резултати по дисциплината „Микроикономика“. Състезанието ще включва два етапа и ще бъде с обща продължителност 130 минути.

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
е-mail: vntodorov@ue-varna.bg

25 ное 2021Подобни