Икономически университет – Варна

Тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. за студенти в дистанционна форма на обучение. Обучение за работа с платформата eLearn.

На 20.09.2022 г. (вторник) ще се проведе тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата eLearn по следния график:  

Специалност
(административна група)
Откриване на учебната година* Обучение за работа с платформата eLearn
Икономика и търговия (гр. 40) 09:15 - 10:00 ч., зала 222 10:15 - 11:00 ч., зала 322
Индустриален бизнес и предприемачество (гр. 42) 09:15 - 10:00 ч., зала 319 10:15 - 11:00 ч., зала 437
Недвижими имоти и инвестиции (гр. 41) 10:15 - 11:00 ч., зала 319 11:15 - 12:00 ч., зала 53
Счетоводство и одит (гр. 38) 11:15 - 12:00 ч., зала 319 12:15 - 13:00 ч., зала 53
Финанси (гр. 39) 12:15 - 13:00 ч., зала 319 13:15 - 14:00 ч., зала 322
     

*В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки.

19 сеп 2022Подобни