Икономически университет – Варна

Тържествено честване на 15 години от създаването на административните съдилища в Република България

Тържествено честване по повод 15 години от създаването на административните съдилища в Република България се състоя на 30.09.2022 г. в конферентната зала на хотел „Адмирал“ в курорта „Златни пясъци“. Организатори на националното събитие са Върховният административен съд и Административен съд – Варна.

В честването участваха Атанаска Дишева – член на ВСС, председателят на ВАС Георги Чолаков, председатели на Административните съдилища в страната, председателите на Варненския апелативен съд, Варненския окръжен съд и на Районен съд – Варна; съдии, които работят и са работили през годините в Административен съд – Варна, представители на академичната общност в града.

Филм на тема „Образование и правораздаване в един общ път“ бе излъчен по повод 5-годишното сътрудничество между Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна, катедра "Правни науки". Доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ в ИУ –Варна, поднесе приветствие от името на академичното ръководство и плакет по повод 15-годишнината от създаването на Административен съд – Варна. В поздравителното си слово тя благодари за ползотворното сътрудничество между висшето училище и Административен съд – Варна, а на събитието беше оповестен и подписания Меморандум за сътрудничество между университета и Върховния административен съд, с който се продължава ползотворната работа за връзка на правната теория с практиката.

Участниците в събитието получиха сборници „15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“, които включват докладите от проведената през месец юни тази година конференция в ИУ – Варна.

30 сеп 2022Подобни