Икономически университет – Варна

Студенти от ИУ – Варна участваха в онлайн международен семинар на тема "Корпоративна социална отговорност"

Днес 21 май 2021 г. студенти от Икономически университет – Варна демонстрираха своите идеи за реализиране на социално отговорни проекти, насочени към решаване на конкретни проблеми на местните общности. Те участваха в международен онлайн семинар, организиран съвместно от катедра „Управление и администрация“ на ИУ-Варна и катедра „Мениджмънт“ на Националния икономически университет – Одеса, Украйна.

Българските студенти представиха следните проекти:

  • “A socially responsible initiative for involving local companies and their employees to support elderly lonely people in the local villages” – от Десислава Михайлова и Сълзица Стефанова – Янева, специалност „МЧР“ (научен ръководител доц. д-р Д. Серафимова).
  • “Socially responsible practices in teaching school students about the benefits of separate waste collection” – от Гергана Керезова и Мелин Метинова, спец. „МЧР“ (научен ръководител доц. д-р Д. Серафимова).
  • „The creation of a Student forest in Varna as part of the regional sustainable urban development“ – от докторант Виктория Михайлова – Атанасова (научен ръководител доц. д-р Д. Серафимова).
  • „Sustainable consumption practices of household in the Republic of Bulgaria“ – от Жулияна Иванова, Габриела Георгиева, Небие Бекир и Ивелина Стоянова, специалност „Маркетиг“ (научен ръководител доц. д-р Мария Кехайова – Стойчева).

Студентите от Националния университет в Одеса представиха проектите си за конкретни действия на местните общности с цел опазване на плажовете по Черноморското крайбрежие в Украйна.

В семинара участваха и студенти от индийския колеж за управленски науки St. CHM, които представиха проектите си за популяризиране на екологични социално отговорни практики в района на Мумбай.

Онлайн семинарът беше проведен в рамките на Международната научна конференция „Съвременни проблеми на мениджмънта – теоретични и практически аспекти“, организиран по повод 100-годишнината на Националния икономически университет в Одеса, Украйна. По този начин се укрепиха връзките на сътрудничество и съвместни научноизследователски проекти не само между преподавателския състав на двата университета, но и между обучаваните студенти и докторанти.

21 май 2021Подобни