Икономически университет – Варна

Среща с представители на Европейската комисия в ИУ – Варна

Икономически университет – Варна беше домакин на информационна среща за висшите училища с представители на Европейската комисия, организирана от Министерството на образованието и науката  на 28 ноември 2019 г. От страна на Европейската комисия участваха Ванеса Дебие-Сантон – началник на отдел „Политики и програми за висше образование“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, и Франсоа Уиликенс – началник на отдел в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Те направиха презентации във връзка с публикуваната от Европейската комисия втора покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“ и бяха дискутирани конкретни въпроси относно кандидатстването. Целта на срещата бе да помогне на българските университети, а ЕК подпомага националните правителства за прилагане на тези политики.  

Инициативата „Европейски университети“ е започната от националните правителства през 2017 г. по време на честването на 30-годишнината от началото на програмата „Еразъм+“. Тогава представителите на страните от ЕС са предложили идеята, която да увеличи добавената стойност на вече съществуващите програми за университетска мобилност. На практика инициативата отговаря на две основни цели: да сближи хората в Европа и да увеличи конкурентното начало на висшето образование чрез създаване на една европейска образователна система, в която има повече сътрудничество и споделяне на най-доброто от всеки университет.

Европейските университети ще са групирания на съществуващи висши училища – мрежи, в които може да се получи диплома с комбиниране на следване в различни страни от ЕС. Те ще позволят укрепване на трансграничното сътрудничество благодарение на дългосрочни институционни стратегии, ще насърчат иновацията и отличните резултати, ще повишат мобилността на студентите и преподавателите и ще улеснят изучаването на езици. Това би трябвало да подобри конкурентоспособността в европейското висше образование. Целта е до 2024 г. да съществуват около 20 такива университета. Мрежите може да се създават по различни признаци – географски, академичен (високи резултати в дадена дисциплина) или тематичен (енергетика, борба с глобалното затопляне и т.н.). В една мрежа трябва да участват най-малко три държави и три до шест висши училища.

Европейската комисия лансира пилотни проекти в рамките на програмата "Еразъм" през 2019 и 2020 г. Инициативата за мрежи от европейски университети ще бъде внедрена изцяло и ще достигне пълния си мащаб в рамките на следващата програма „Еразъм“ за периода 2021 – 2027 г.

В информационната среща участваха също Ивана Радонова и Александра Бойчева – държавни експерти в дирекция „Висше образование“ на МОН. Преди форума г-жа Дебие-Сантон и г-н Уиликенс се срещнаха с академичното ръководство на ИУ – Варна и написаха своите послания в почетната книга на висшето училище.

 

28 ное 2019Подобни