Икономически университет – Варна

Среща дискусия за перспективите при използване на изкуствен интелект в образованието се проведе в ИУ – Варна

На 06.12.2023г. в зала 320 на Икономически университет – Варна, се проведе среща дискусия на тема "Изкуственият интелект в образованието и неговото прагматично прилагане". Събитието привлече вниманието на студенти, докторанти и преподаватели.

Срещата бе инициирана с цел изследване на потенциала на изкуствения интелект за трансформиране и подпомагане на образователния процес. Присъстващите разгледаха различни примери за приложение на новите технологии, включително интелигентни системи за обучение, които анализират и адаптират учебните материали в реално време, както и виртуални асистенти, които подпомагат учениците по време на учебния процес. Освен потенциалните ползи, участниците активно обсъдиха и етичните въпроси, свързани с използването на изкуствения интелект в образованието, включително защита на личните данни, справедливост и прозрачност в обработката на информацията.

Гост-лекторът Пламен Милтенов сподели различни подходи за интегриране на ИИ в учебния процес, от активно адаптиране на учебни планове до създаване на персонализирани учебни среди. Той изрази оптимизъм за бъдещето на образованието. Според него, изкуственият интелект носи вълнуващи възможности за преобразуване на начина, по който учим и усвояваме знания. Важно е да се подхожда внимателно и да се градят етични рамки, за да се използва този инструмент в полза на образованието на бъдещето.

Срещата приключи с осъзнаване на необходимостта от допълнителни изследвания и сътрудничество между заинтересованите страни с цел максимално използване на потенциала на изкуствения интелект за подобрение на образованието. Мероприятието представи интересни идеи и постави основите за бъдещи разговори и сътрудничество по темата, които се очаква да допринесат за развитие на образователните методи чрез иновационни технологии като изкуствения интелект.

07 дек 2023Подобни