Икономически университет – Варна

Резултати от прегледа на студентската дейност към катедра "Информатика"

На 16.04.2024 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе Преглед на студентската научна дейност в катедра "Информатика". Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти. Темите на разработките бяха разнообразни и интересни. Студентите традиционно могат да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Оценяването на проектите се извърши от жури в състав:

  • доц. д-р Иван Куюмджиев - председател;
  • проф. д-р Снежана Сълова;
  • проф. д-р Силвия Парушева;
  • доц. д.н. Павел Петров;
  • Виктор Иванов - мениджър отдел "Проучвания и разработки" към фирма myPOS;
  • д-р Захари Барбов - ICT Knowledge Manager, KBC Digital Development Center.

Студентите, които бяха класирани на първите три места, са:

  1. Пресиян Радев Терзиев - специалност "Информатика и компютърни науки", 4 курс, с игра със заглавие "Гърмяща змия";
  2. Петър Светославов Чернаев - специалност "Мобилни и уеб технологии", 1 курс, с разработка Nutrition App;
  3. Ния Златкова Димитрова - специалност "Мобилни и уеб технологии", 2 курс, с уеб игра.

Заелите първите три места получиха награди от Икономически университет – Варна. Поощрителна награда от катедра "Информатика" получи Андрей Ивов Стоянов от 1 курс "Информатика и компютърни науки" за разработката си "Прототип на бариера за паркинг".

Допълнителни награди за всички участници бяха връчени и от представителите на фирмите myPOS и KBC Global Services.

Пожелаваме бъдещи професионални успехи на всички участници в събитието!

18 апр 2024Подобни