Икономически университет – Варна

Резултати от конкурс за преподавателска мобилност по програма Еразъм

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.11.2009 година, комисия в състав: доц.д-р Пламен Илиев - Председател на Централната комисия по програма Еразмус, доц.д-р Благо Благоев - Зам.ректор по Международно сътрудничество и доц.д-р Димитър Радилов - Университетски координатор по програма Еразмус се събра и прегледа постъпилите предложения от катедрите за участие на преподавателите от съответните катедри в преподавателска мобилност в рамките на програма Еразмус през учебната 2009/2010 година.

Комисията одобри следните преподаватели:

Университет дьо Мен- льо Ман, Франция

1. Доц.д-р Иван Илиев, лекции на тема "Българската икономика - отворена за промени", април - май 2010 г.

Университет екс ан Прованс - Марсилия, Франция

1. Ст.пр. Таня Димитрова, лекции на тема "Междукултурни различия", февруари - април 2010 г.

Автономен университет - Барселона, Испания

1. Гл.ас.Славея Желязкова, лекции на тема "Иконометрични модели на валутните курсове" - април - май 2010 г.

Университет Деусто Билбо, Испания

1. Гл. ас. Тодор Дянков, лекции на тема "Практики на българските туроператори в управлението на връзките с клиенти", април - май 2010 г.

Университет Бари, Италия (договор с катедра "МИО")

1.Доц. д-р Веселина Димитрова, лекции на тема "Потребителска запознатост с козметичната индустрия - сравнителен анализ между България и ЕС", май 2010 г.

Университет Флоренция, Италия (договорът е с факултет "Политически науки")

1. ст. пр. Кръстана Иванова, лекции на тема "Делови английски", март - юни 2010 г.

Политехнически институт Коимбра, Португалия

1. ст пр. Анета Дичева, лекции на тема "Английски в туризма", април 2010 г.

Висше училище Вормс, Германия ( 2 места)

1. ст. пр. Дорина Йосифова, лекции на тема "Интеркултурна комуникация", юни 2010 г.

2. ст. пр. Борис Абрашев, лекции на тема " Бизнес комуникация - културни аспекти" юни 2010 г.

Университет "Улудаг" -Турция (2 места)

1. доц. д-р Веселин Хаджиев, лекции на тема "Парадокси на сравнителната статистика", април - май 2010 г.

2. гл. ас. д-р Невена Станчева, лекции на тема "Регионална икономическа интеграция - анализ и резултати", май 2010 г.

Университет Лимерик, Ирландия

1. ас. д-р Петьо Бошнаков, лекции на тема "Европейските средства в условията на финансова криза", април - май 2010 г.

Университет "Лучиян Блага" , Сибиу, Румъния

1. ст. ас. Христоско Богданов, лекции на тема "Данъчен контрол", май 2010 г.

Икономически университет "Матей Бел", Словакия

1. Гл.ас.д-р Генка Рафаилова, лекции на тема "Маркетинг в туризма/ Маркетинг на туристическата дестинация", февруари - юни 2010 г.

Университет Мишколц, Унгария

1. доц. д-р Георги Маринов, лекции на тема "Европейската монетарна система и страните от Източна Европа", март - април 2010 г.

Университет Марибор , Словения (2 места)

1. ас. Недялко Вълканов, лекции на тема "Противодействие на изпирането на пари в българската банкова система/ Аспекти на клиентската идентификация при противодействието на изпирането на пари в българската банкова система", май 2010 г.

2. ст.пр. д-р Владимир Досев, лекции на тема "Българският език - история и граматически особености / Обща семиотика", май 2010 г.

Приморски Университет - Копер, Словения

1. проф. дин Ивона Якимова, лекции на тема " Икономически и социални аспекти на пазарния преход в България", април-май 2010 г.

Икономически Университет - Познан, Полша

1. гл. ас. д-р Александър Шиваров, лекции на тема "Устойчивост и икономическо възстановяване в Източна Европа", април - май 2010 г.

Университетски колеж Хедмарк, Норвегия

1. гл.ас. д-р Юлиян Василев, лекции на тема "Информационни технологии в логистиката", май 2010 г.

Международно Висше Училище по Икономика - Фонтис, Холандия

1. доц. д-р Христо Мавров, лекции на тема "Глобалната икономическа криза и българската икономика / Макроикономически аспекти на конвергенцията на България и ЕС", април 2010 г.

Висше Училище Карел де Грьоте, Белгия

1. ст. пр. Дияна Митева, лекции на тема "Междукултурни комуникации в контекста на бизнеса: срещи, презентации, преговори", април 2010 г.

За останалите незаети места - Краиморски Университет - Дюнкерк, Франция; Училище по мениджмънт в Страсбург, Висшите училища в Лудвигсхафен, Кемниц , Цитау, Висмар, Санкт Августин и Фрайбург, Германия, Технически университет "Вилнюс Гедиминас", Литва, Бизнес училище - Каухава, Финландия, Академия по мениджмънт Лодз, Полша и за Икономически те университет и в Братислава, Словакия и в Катовице и Варшава , Полша комисията взе решение да бъдат обявени още веднъж със срок 11.01.2010 г. чрез Интернет страницата на ИУ.

27 ное 2009Подобни