Икономически университет – Варна

Резултати от допълнителен конкурс за мобилност на персонала по програма "Еразъм+"

На 16.02.2024 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“ и реши:

Списък на класираните кандидати
Заемана длъжност Имена Цел Университет
Преподавател Анна Христова преподаване Университет Каляри – Бизнес и Управление
Преподавател Бистра Василева преподаване Университет по икономика и бизнес - Познан
Служител Васко Петков обучение ВУ по Икономика и Предприемачество, Сърбия
Служител Габриела Драганова обучение Университет Дубровник
Служител Георги Велев обучение Университет Дубровник
Служител Гергана Ценова обучение Висше училище Карл Велики, Антверпен
Служител Донка Цекова обучение Политехнически колеж Ихлава
Служител Иван Дамянов обучение ВУ по Икономика и Предприемачество, Сърбия
Преподавател Калоян Колев преподаване Университет Йоханесбург, ЮАР
Служител Миглена Маринова обучение Американски колеж, Никозия
Служител Олчай Юсуф обучение Истанбулски Търговски университет
Служител Петя Чепишева обучение Университет за приложни науки Рисеба, Рига
Служител Симеон Владков обучение Университет Дубровник
Преподавател Теодора Данева преподаване Висше училище Форматик Барна, Барселона
Преподавател Христина Филипова преподаване Университет на Македония - Гърция
Преподавател Юлиан Василев преподаване Университет „Лучиан Блага“, Сибиу
Преподавател Юлиян Нарлев преподаване Университет Авейро, Португалия
Служител Яна Гюзелева обучение Истанбулски Търговски университет
Некласирани поради участие в предходен конкурс
Заемана длъжност Имена Цел Университет
Преподавател Вилиян Кръстев преподаване

Университет за международни изследвания Рим

Класиран за Университет Урбино Карло Бо, Италия


Съгласно Правилата за управление на програма "Еразъм+" в Икономически университет – Варна всички класирани преподаватели и служители имат задължение да установят контакт с приемащата институция и в срок до 45 календарни дни след класирането да представят в отдел „Международно сътрудничество“ потвърждение от приемащата институция за периода на мобилността (писмо-покана или електронна кореспонденция). Неизпълнението на това задължение се приема за отказ от мобилност.

Класираните служители и преподаватели следва да се запознаят с Процедура за мобилност на персонал

20 фев 2024Подобни