Икономически университет - Варна

Публична лекция на тема "Приложения на размита логика" (Applications of Fuzzy Logic)

На 5 ноември 2019 г. (вторник) от 13:00 часа в зала 320 Елиф Хактанир, научен сътрудник в университета Алтинбас, Турция (Истанбул) - лектор, осъществяващ мобилност по Еразъм+ ще изнесе лекция на тема "Приложения на размита логика".

Всички студенти, преподаватели и служители са поканени.

 


 

Elif Haktanır, research assistant at Altinbas University, Turkey (Istanbul) is to visit University of Economics - Varna.
On November 5, 2019 /13:00 PM, room 320/ will read a lecture on topic "Applications of Fuzzy Logic".

All students, lecturers and staff members are invited.

30 окт 2019Подобни