Икономически университет – Варна

Публична лекция "Какво е това FinTech? Платежни институции vs. Банки, Иновации и Маркетинг vs. Регулатори" в ИУ – Варна

Втора публична лекция за студентите от магистърската специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“, свързана с дисциплината „Електронен бизнес“, беше организирана от катедра „Информатика“ на 10.12.2018 г. Тя беше на тема „Какво е това FinTech? Платежни институции vs. Банки, Иновации и Маркетинг vs. Регулатори“. Изнесоха я изпълнителният директор на фирма iCard Явор Петров и неговите колеги Николай Стойков, и Габриела Анастасова.

На лекцията, свързана с въпросите за електронните платежни системи и инструменти, присъстваха студенти от всички бакалавърски и магистърски специалност на катедра „Информатика“, както и други студенти, преподаватели и гости.

Като представители на най-голямата финансово-технологична компания в България лекторите запознаха студентите с някои от последните иновации в областта на разплащателните инструменти, които фирма iCard разработва за потребителите, тясно свързани с новите информационни и комуникационни технологии. Бяха разгледани възможностите на дигиталните портфейли, pear-to-pear плащанията, плащанията в реално време, въпросите за сигурността и др. Засегнати бяха също въпроси, касаещи позициите на FinTech компаниите, техните предимства и взаимодействието им, респективно конкуренцията им с банковите институции, ролята на регулаторите в тяхната дейност.

След презентацията на експертите се състоя интересна дискусия, провокирана от поставени въпроси от страна както на студентите, така и на преподаватели. Тази втора публична лекция, изнесена от представителите на iCard, е в подкрепа на усилията на катедра „Информатика“ за по-голяма практическа насоченост на обучението на студентите и привличане на експерти от фирмите в ролята на гост-лектори.

13 фев 2019Подобни