Икономически университет – Варна

Проведена мобилност по програма "Еразъм+" в университет "Лучан Блага" в Сибиу, Румъния

В края на м. май 2019 г. осъществявих мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ в Университет "Лучан Блага" в Сибиу, Румъния.

Престижното румънско висше учебно заведение е държавен университет, носещ името на известния национален поет, философ и драматург Лучан Блага. Това е един сравнително млад и много амбициозен университет, основан през 1990 година и първоначално има пет висши училища – по литература, история и право, по медицина, по технология на храните и текстила, по науки и по инженерство. По-късно значително се разраства и към основния му корпус се добавят все по-нови образователни и научноизследователски структури. Основната цел на университета в Сибиу е провеждането на конкурентен образователен процес, отговарящ на стандартите на ЕС, който дава на завършилите международно академично и професионално признание. Приблизително 15 000 студенти се обучават всяка година, записани в различни форми на висше образование, с около 650 членове на преподавателския състав. Понастоящем функционират девет факултета на Университета „Лучан Блага“:

  • Инженерен Факултет
  • Юридически факултет
  • Научен факултет
  • Факултет по аграрни изследвания, хранително-вкусова промишленост и опазване на околната среда
  • Факултет по медицина
  • Факултет по литература и изкуства
  • Икономически факултет
  • Богословски факултет
  • Факултет по социални и хуманитарни науки.

Проведох редица срещи, в които обменихме взаимно информация и опит относно цялостното администриране на университета и в частност, това на езиковото обучение, в различните факултети. Използвах възможността да представя и рекламирам нашия Икономически университет.

Моника Тичинделън бе изключително любезен домакин, който ме запозна с колегите си от отдел „Международно сътрудничество“, със структурата и системата на обслужване на чуждестранните студенти, с програмите, по които работят с румънски и чуждестранни студенти. Съдейства ми за другите проведени срещи в Университета и опознаване на града.

Д-р Ева  Бурдусел ме разведе из залите и кабинетите на Факултета за литература и изкуство, запозна ме с колеги от отделите за френска и немска филология и китайския център, присъствах на презентация на студент по френска цивилизация.

Доц. д-р Козмин Тиляга ме запозна със структурата на обучение в Икономическия факултет, специалностите в бакалавърска /3 години/, магистърска /2 години/ степен на обучение и с докторските програми по Мениджмънт, Икономикс и Финанси.

Мотото на Университет "Лучан Блага" Сибиу е Mens agitat molem (в превод:  "Интелектът има значение"), за чието изпълнение колегите ежедневно се борят и доказват. Срещите с тях, информацията, която ми бе предоставена, ме обогатиха много. Техният професионализъм, експедитивност и акуратност, сърдечност и отзивчивост са акцентите на положителните моменти от проведената мобилност. Университетът "Лучан Блага" Сибиу e отворен за срещи и университетски обмен, от което Икономически университет - Варна трябва да се възползва пълноценно.

Илияна Димова

29 авг 2019Подобни